Preskočit na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí pre potenciálnych členov Platformy pre udržateľné financie

25.06 2020,

Európsky parlament formálne prijal nariadenie o taxonómii. Na základe toho môže Európska komisia oficiálne začať s procesom zakladania Platformy pre udržateľné financie, ktorá bude vykonávať poradnú funkciu v oblasti posudzovania ekonomických činností z hľadiska ich udržateľnosti.

Z tohto dôvodu bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí, ktorá bude trvať do 16. júla 2020, pričom sa bude týkať jednotlivcov/expertov, finančných inštitúcií, firiem/spoločností, priemyslu, občianskej spoločnosti a akademickej sféry. Ostatných členov Platformy určí Európska komisia sama, nakoľko to vyplýva z nariadenia o taxonómii – to sa týka verejných inštitúcií ako EEA, EBA, EIOPA, ESMA, EIB, EIF, EU Agency for Fundamental Rights.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1112

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Ekonomické nástroje