Výzva č. SRIN 1/2018 (oblasť manažment vody)

22.03 2018,

Riadiaci orgán: Úrad podpredsedu vlády SR (ÚPVII) pre investície a informatizáciu
Názov výzvy: Výzva č. SRIN 1/2018 (oblasť manažment vody) a Výzva č. SRIN 2/2018 (oblasť manažment odpadov)
Dátum uzavretia: Manažment odpadov – do 30. 4. 2018, 14:00 hod., Manažment vôd – do 30. 4. 2018, 14:00 hod.

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Výzvy Voda