Významné environmentálne dni v mesiaci november

02.11 2006, Enviroportal

Významné environmentálne dni v mesiaci november

V mesiaci november si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.


1. 11. Svetový deň vegánov
pripomína sa od 1994 - 50. výročie založenia britskej Vegánskej spoločnosti

3. 11. Svetový deň použiteľnosti /Usability engineering and user-centered design
Americká Usability Professional's Association, UPA, od 2005

3. 11. Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov

5. 11. Svetový deň behu
Charitatívny, od 1999

6. 11. Medzinárodný deň ochrany pred zneužívaním životného prostredia vo vojne a ozbrojenom konflikte
OSN, vyhlásený v 2001, pripomína sa od 2002

7. 11. do 13. 11. Európsky týždeň kvality
Európska organizácia pre kvalitu - EOQ

8. 11. Svetový deň urbanizmu
International Society of City and Regional Planners, ISoCaRP, pripomína sa od 1995

9. 11. Svetový deň slobody
Vyhlásený americkým prezidentom G. Bushom v 2002; v ten deň 1989 padol Berlínsky múr

9. 11. Svetový deň kvality
Európska organizácia pre kvalitu - EOQ, pripomína sa od 1989

10. 11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj
UNESCO, oslavuje sa od 2003

13. 11. Svetový deň dobrosrdečnosti
Vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17. - 18. 11. 2000, oslavuje sa od 2001

13. 11. Medzinárodný deň nevidomých
V ten deň 1745 sa narodil Francúz Valentin Haüy, zakladateľ systematickej výchovy nevidomých

14. 11. Svetový deň diabetu
Medzinárodná diabetologická federácia - IDF, WHO, pripomína sa od 1991;
v ten deň 1891 sa narodil Kanaďan Frederick Grant Banting, objaviteľ inzulínu; téma na rok 2006:Diabetes u znevýhodnených a zraniteľných

15. 11. Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
WHO, pripomína sa od 2002

15. 11. Medzinárodný deň geografických informačných systémov
Iniciovaný v USA, realizuje sa od 1999; téma na 2005 - 2006: Migrácia: Cestovanie ľudstva

16. 11. do 22. 11. Európsky týždeň proti drogám
Pripomína sa od 1992

16. 11. Medzinárodný deň tolerancie
OSN, UNESCO, oslavuje sa od 1996;
v ten deň 1995 členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie

16. 11. Medzinárodný deň bez fajčenia
Medzinárodná únia boja proti rakovine - UICC

17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu

17. 11. Medzinárodný deň študentstva

19. 11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
Nadácia svetového summitu žien, pripomína sa od 2000

19. 11. Svetový deň na pamiatku obetí havárií na cestách
Európska federácia obetí dopravných havárií na cestách - FEVR, od 1993

20. 11. Svetový deň detí
OSN, UNICEF, vyhlásený v 1954, oslavoval sa v rôznych krajinách v rôznom termíne;
v ten deň 1959 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa, v 1989 prijalo Dohovor o právach dieťaťa

20. 11. Deň industrializácie Afriky
OSN, vyhlásený v 1989, pripomína sa od 2000

21. 11. do 25. 11. Európsky týždeň vedy a technológie
Európska komisia, od 1993

21. 11. Svetový deň televízie
OSN, vyhlásený v 1996, oslavuje sa od 1997;
v ten deň 1996 sa konalo prvé Svetové televízne fórum pri OSN

25. 11. Medzinárodný/Svetový deň bez mäsa a deň práv zvierat
Iniciovaný v Indii, od 1986

30. 11. Deň počítačovej bezpečnosti
Od 1988 sa pripomínal v posledný pracovný deň v novembri, v 1997 sa pre tento deň stanovil dátum 30. 11.,
vyhlásila Association of computing machinery (ACM) roku 1988 so zámerom poukázať na bezpečnosť počítačov a oslavuje sa vo viacerých krajinách

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky