Vystavenie Štvrtej národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru v SR

19.10 2016,

Verejnosti dávame do pozornosti informáciu o Štvrtej národnej správe o implementácii Aarhuského dohovoru, ktorá bude predložená na 6. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru v roku 2017. Anglická verzia správy sa pripravuje.

Viac informácií o Aarhuskom dohovore a text Štvrtej národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru v slovenskom jazyku nájdete na príslušnej stránke MŽP SR (https://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/).

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Dokumenty