Výstava LIGNUMEXPO 2006 otvorí svoje brány už 26. septembra 2006

19.09 2006, Enviroportal

Výstava LIGNUMEXPO 2006 otvorí svoje brány už 26. septembra 2006

V dňoch 26. až 29. septembra 2006 sa vo výstavnom areáli Agrokomplexu v Nitre uskutoční najdôležitejšia slovenská akcia roka s témou dreva v najširšom ponímaní Lignumexpo - Les 2006.

Výstavy LIGNUMEXPO 2006 - 15. ročník medzinárodnej výstavy strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevársky a nábytkársky priemysel a LES 2006 - 9. ročník odbornej lesníckej výstavy sa budú konať v dňoch 26. - 29. septembra 2006 vo Výstavnom areáli Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Expozíciu Národného lesníckeho centra nájdu návštevníci v pavilóne F.

Výstava bude prezentovať témy od pestovania lesov, ťažby a približovania dreva až po finalizáciu atraktívnych stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov z dreva. V tomto roku bol veľtrh po prvýkrát zaradený do prestížneho kalendára svetových veľtrhov podporovaných európskym združením výrobcov drevoobrábacích
technológií EUMABOIS so sídlom v Paríži.

Výstava bude oficiálne otvorená v utorok 26. septembra 2006 o 9.15 hod v pavilóne F. O 10.00 hod. sa v expozícii Národného lesníckeho centra uskutoční krst novej knižnej publikácie o lesoch a lesníctve Lesy Slovenska autorov Minďáša, Konôpku a Novotného a Jendeka. Národné lesnícke centrum, ktoré vzniklo 1. januára 2006 zlúčením troch lesníckych inštitúcií Lesoprojektu Zvolen, Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen a Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen bude vo svojej expozícii informovať o štruktúre a zameraní jednotlivých ústavov NLC, predstaví NLC ako organizáciu poskytujúcu komplexné lesnícke služby v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania, poradenstva, lesohospodárskeho plánovania a informácií o lesoch na Slovensku.

Panely s bohatou fotodokumentáciou vo výstavnej expozícii NLC prezentujú činnosť Národného lesníckeho centra. Nájdete tam aj informácie o hlavných drevinách Slovenska, prístroj Field map určený na mapovanie lesných ekosystémov, informačné materiály o Národnom lesníckom centre a letáky pre deti.

Výstava bude doplnená sprievodnými akciami. V stredu 27. septembra 2006 o 10.00 hod. v kongresovej miestnosti v expozícii NLC sa uskutoční seminár Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007 a 2013. Cieľom je predstaviť nový programovací dokument a informovať o možnostiach získavania finančných prostriedkov na jednotlivé opatrenia.
Prezentácia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa uskutoční 27. septembra 2006 o 13.00 v kongresovej miestnosti v expozícii NLC v pavilóne F. Cieľom je predstaviť význam a činnosť organizácie združujúcej neštátne lesnícke subjekty na Slovensku a umožniť diskusiu o problémoch, ktorých riešenie považujú vlastníci lesov za dôležité.
Ďalšou sprievodnou akciou bude stretnutie na tému Kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a Certifikácia lesov, ktoré sa uskutoční 28. septembra 2006 o 10.00 hod. v kongresovej miestnosti v expozícii NLC, pavilón F.
Vo štvrtok 29. septembra 2006 o 10.00 hod. v expozícii NLC budú v rámci lesnej pedagogiky pripravené hry a akcie pre deti základných škôl zamerané na zážitkovo-zmyslové poznávanie lesa a prírody, kde sa využijú drevené skladačky, lepenie semien drevín a práca s prírodným materiálom.

Cieľom účasti NLC na výstave Lignumexpo-Les 2006 je návštevníkov výstavy - laickú aj odbornú verejnosť - informovať o jeho zámeroch a zameraní, nadviazať spoluprácu s partnerskými organizácia a nadviazať nové kontakty.

Zdroj: Ing. Katarína Bortelová, Národné lesnícke centrum Zvolen

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky