Preskočit na obsah

Vysoké Tatry: Obnova železnice má zlepšiť aj migračnú priechodnosť

18.11 2021, TASR

Vysoké Tatry 18. novembra – V rámci modernizácie železničnej trate pod Tatrami by sa mala zlepšiť aj migračná priechodnosť pre živočíchy. Podľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) totiž od roku 2016 došlo na cestách a železnici k úhynu 33 medveďov z dôvodu kolízií s dopravnými prostriedkami.

„Takmer v troch štvrtinách prípadov došlo k zrážkam v jesennom období od septembra do októbra,“ uvádza Správa TANAP-u na svojej stránke. Drvivú väčšinu medveďov zrazili neďaleko polí, kde sa pestovala kukurica. Z rozborov ochranárov vyplýva, že časté kolízie tohto chráneného druhu s dopravnými prostriedkami v predhorí TANAP-u úzko súvisia s pestovaním vysokoenergetických plodín.

„Konkrétne na železnici uhynulo 13 medveďov, na diaľnici ďalších 11 a na cestách druhej triedy deväť jedincov,“ konkretizujú ochranári. Okrem medveďov zaznamenali aj kolízie dopravných prostriedkov s vlkmi, rysmi, mačkami divými či vydrami.

V tejto súvislosti Správa TANAP-u oficiálne žiadala Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) o vybudovanie funkčných ekoduktov v inkriminovaných lokalitách. V rámci modernizácie železničnej trate zároveň navrhli päť zelených mostov umožňujúcich prepojenie biocentier Západné Tatry a Nízke Tatry pre bezpečnejšiu migráciu živočíchov.

Hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová v tejto súvislosti pre TASR uviedla, že na zlepšenie súčasnej situácie sú navrhnuté viaceré opatrenia. „Jedným z nich je vybudovanie ekoduktu pri obci Lučivná, okres Poprad, ktorý bude priamo nadväzovať na existujúci ekodukt na diaľnici D1 Važec – Lučivná,“ priblížila. Ďalej je navrhnutá prestavba mosta alebo alternatívne vybudovanie ekoduktu medzi stanicami Východná a Kráľova Lehota v údolí Bieleho Váhu. V pláne je aj úprava dotknutých mostných objektov tak, aby boli priechodné pre rôzne kategórie živočíchov.

„Alternatívne sa vytypovali migračné profily, ktoré sú vhodné na budovanie ďalších ekoduktov, ak by boli k dispozícii finančné prostriedky. Konkrétne medzi stanicami Važec a Východná – migračný koridor pokračuje ďalej k D1, preto jeho funkčnosť závisí od možnosti priechodnosti diaľnice, a tiež pred železničnou stanicou Kráľova Lehota,“ doplnila hovorkyňa. Podľa ŽSR je na zváženie pre rezortný orgán aj vybudovanie uceleného ekoduktu cez teleso diaľnice aj železnice medzi obcami Závažná Poruba a Liptovský Ján alebo alternatívne v lokalite Borová Sihoť pri Liptovskom Hrádku.

Na diaľnici D1, ktorá prechádza popod TANAP, sa v súčasnosti nachádzajú dva ekodukty. Prvý na úseku Važec – Mengusovce a druhý v časti Mengusovce – Jánovce. NDS momentálne na sprevádzkovaných úsekoch D1 v spomínanom území neuvažuje s dobudovaním ďalších ekoduktov. Potvrdila to hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že tie už vybudované sú funkčné a dlhodobo využívané širokým spektrom živočíchov počas celého roka.

„NDS má aktuálne rozpracované viaceré projekty zahŕňajúce ekodukty, ktorých potreba vyplýva tak z výsledkov migračných štúdií, ako aj z požiadaviek vzniknutých počas procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Týka sa to rýchlostných ciest, diaľnice D3 i diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová, ale aj na trase z Bidoviec po štátnu hranicu s Ukrajinou,“ uzatvára Žgravčáková.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody