Preskočit na obsah

Vyšná Boca:Memorandum podporilo 23 signatárov, ktorým lesy nie sú ľahostajné

12.01 2018, TASR

Vyšná Boca, 11. januára – Podporu cieľavedomej starostlivosti o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri plnení rôznorodých požiadaviek na ich verejné ekosystémové služby vyjadrilo vo štvrtok vo Vyšnej Boci (okr. Liptovský Mikuláš) podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci 23 zástupcov vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku. Medzi nimi Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Zväz spracovateľov dreva SR, Slovenská lesnícka komora či Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR.


Signatári memoranda zdôraznili, že si uvedomujú svoju historickú zodpovednosť za stav lesov u nás a aj prudko meniace sa názory na poslanie lesov v modernej spoločnosti smerujúce k výraznejšiemu využívaniu ich celospoločenských úžitkov zameraných na rozvoj ochrany ovzdušia, pôdy, vody, biodiverzity a zmierňovania klimatických zmien. Zároveň vyjadrili pripravenosť spoločne prispieť k diskusii, ktorá bude viesť k dosahovaniu a finančnému zabezpečeniu týchto cieľov.

Ako tiež konštatovali, lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny, ktorá je jedným z pilierov ľudskej civilizácie, pričom zdroje z jeho predaja zabezpečujú ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva, čo je v zmysle dokumentov EÚ základom pre existenciu lesov.

So znepokojením vnímajú, že rôzne názory na využitie lesov vytvorili nezdravo izolované a nezmieriteľné tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, čo je podľa nich základná prekážka pre dosahovanie rozumných a udržateľných riešení pre naše lesy.

Generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník vníma podpísanie memoranda ako možnosť zjednotiť lesnícke organizácie, či už spravujú súkromné alebo štátne lesy. Pripustil, že ide aj sčasti o reakciu na iniciatívu My sme les.

,,Je dôležité verejnosti priblížiť prácu lesníkov, ako pracujeme v lese, čo robíme, akým spôsobom. Chceme poukázať na to, že prácu v lese robíme tak, ako máme, rovnako ako v Rakúsku, Česku alebo v Poľsku. Momentálne je tá komunikácia voči práci lesníkov výrazne negatívna a vnímame ju ako nie spravodlivú a nie úplne pravdivú. Memorandum je nástrojom, ako postupne zjednotiť všetku tú našu energiu na spravodlivé a pravdivé vysvetľovanie práce v lese," reagoval Staník. Ako dodal, nebráni sa komunikácii s ochranárskymi organizáciami, dvere majú u neho otvorené.

Signatári memoranda sa zhodli na podpore takých legislatívnych zmien, ktoré odstránia nejednotnosť posudzovania činností v lesoch, prehodnotení rozsahu súčasných chránených území pri dokladovaní schopnosti štátu financovať ho z verejných zdrojov či vytváraní podmienok pre získavanie nových poznatkov vedy a výskumu v oblasti lesníctva.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les