Preskočit na obsah

Vyšlo tretie číslo Enviromagazínu 2006

22.08 2006, Enviroportal

Vyšlo tretie číslo Enviromagazínu 2006

Enviromagazín je v súčasnosti jediným celoštátnym populárno-odborným časopisom venovaným problematike ochrany a tvorby životného prostredia na Slovensku. Vydáva ho Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Časopis vychádza osemkrát ročne (6 riadnych a 2 špecializované mimoriadne čísla). Redakcia sídli v SAŽP v Banskej Bystrici.
V týchto dňoch vyšlo tretie číslo Enviromagazínu 2006 zamerané hlavne na ochranu prírody a krajiny.

Štátna ochrana prírody SR si pripomína dve významné výročia, 55. výročie prvej odbornej organizácie ochrany prírody a 25. výročie vzniku prvej samostatnej odbornej organizácie štátnej ochrany prírody. Obidvom výročiam, súčasnosti aj budúcnosti štátnej ochrany prírody venuje Enviromagazín pozornosť. Aktuálne prezentuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a projekt IMP3, ktorý ponúka postupy na zlepšenie procesov EIA v EÚ.

Zaujímavé a pútavé je čítanie o chránených stromoch a vtáčej kriminalite - konkrétny prípad a príbeh šiestich zachránených mláďat sokola sťahovavého, ale aj ďalšie články súvisiace s ochranou prírody a krajiny. Obnovu vzácnych mokradí pomocou programu LIFE približuje článok NATURA 2000 - Posledná divočina na Záhorí, ďalší príspevok hovorí o záchrane sysľa pasienkového na západnom Slovensku. Aktuálne číslo Enviromagazínu zavedie čitateľov aj do ďalekého, zeleného a kvitnúceho Bretónska, priblíži históriu a súčasnosť lesných železníc na Slovensku, ako aj priebeh tohtoročného Dňa Dunaja.

Prehľad doteraz vydaných čísiel nájdete na domovskej stránke Enviromagazínu www.enviromagazin.sk.
Časopis je v predaji a k dispozícii v SAŽP Banskej Bystrica a MŽP SR.


Adresa redakcie:
Slovenská agentúra životného prostredia

Enviromagazín
Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, P.O. Box 252
975 90 Banská Bystrica
tel./fax: 048/ 4230694, enviro@sazp.sk, www.enviromagazin.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky