Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 vyhlásili počas Národnej konferencie Cyklistická doprava

26.10 2017,

Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorila Národná konferencia Cyklistická doprava. Podujatie organizovali  Občianske združenie Mulica Žilina, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica a ďalší partneri, jeho hostiteľom bolo  25. až 26. októbra 2017 mesto Trnava.

Nad IX. ročníkom národnej konferencie venovanej cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite prevzali záštitu minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, minister životného prostredia SR László Sólymos a primátor mesta Trnava Peter Bročka.
 
Prvý deň konferencie (25. október 2017) vyvrcholil o 19.00 hod. slávnosťou v priestoroch Radnice mesta Trnava,  na ktorej boli vyhlásené výsledky národnej kampane Európskeho týždňa mobility 2017, ktorej národným koordinátorom bola rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Do národnej kampane ETM 2017 sa v tomto roku zapojilo 49 samospráv, čo nás v štatistike medzi ostatnými zapojenými krajinami zaradilo na pekné 13. miesto z 50 zapojených krajín. Počas slávnosti organizátori odovzdali ceny aj víťazom Národnej súťaže ETM 2017, ktorú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Členovia hodnotiacej komisie vyberali spomedzi 20 prihlásených projektov v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita.
   
V Národnej súťaži ETM 2O17 vyhralo kategóriu Aktívna samospráva mesto Skalica, kde sa kampaň niesla v znamení hesla Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Napriek tomu, že sa do kampane zapojilo prvýkrát, dokázalo motivovať organizácie a inštitúcie pôsobiace na území mesta zapojiť sa aj atraktívne spracovaným manuálom. Ten ponúkal možnosti pre všetky cieľové skupiny, od seniorov, cez žiakov materských a základných škôl, študentov, až po zamestnancov firiem a inštitúcií. Záujemcovia sa mohli zapojiť napríklad do podujatí, ako Deň pre našu zem, Dopravná výchova pre žiakov, Poď s nami bicyklovať, Poď s nami venčiť, Cvičte vonku, Odmeňte dochádzku bez auta, Zabávajte sa, Zorganizujte piknik, Zorganizujte jazdu kočom, koňom, alebo iným ekologickým prostriedkom. Samospráve sa tak podarilo motivovať 16 organizácii, zorganizovať v meste 25 podujatí, do ktorých sa priamo zapojilo takmer 1000 obyvateľov a prostredníctvom plagátov, letákov, článkov  a relácií v lokálnych médiách zameraných na kampaň sa mestu s partnermi podarilo nepriamo osloviť 15,5 tisíc obyvateľov mesta.
 
V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčilo najviac  hodnotiacu komisiu mesto Štúrovo, s projektom „Poď s nami do školy busom zdarma“, Vytvorená možnosť bezplatného cestovania pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt v meste, prostredníctvom vydaného žiackeho preukazu, je vhodná alternatíva pre rodičov žiakov, ktorí denne vozili svoje deti do školy osobným autom, čo v ranných a poobedných hodinách značne zahusťovalo a komplikovalo verejnú premávku pred školami. Nakoľko individuálne vozenie detí do škôl je zdrojom dopravných zápch až kolapsov, preto sa porota rozhodla najvyššie oceniť práve toto trvalé opatrenie, ktoré je hodné nasledovania aj v iných mestách na Slovensku.
 
Originálnou aktivitou Medzinárodný deň bez áut na Štefánikovej ulici najviac zabodovalo u hodnotiacej komisie mesto Trnava. V piatok  22. septembra – bola uzavretá Štefánikova ulica pre motorovú dopravu. Zmenila sa na miesto plné zábavy, aktivít a možností stráviť príjemný deň pre malých i veľkých. Trnavčania mali možnosť zažiť túto ulicu, ktorá nadväzuje na pešiu zónu a je bežne zaplnená autami, v inej podobe a zároveň si lepšie uvedomiť, o koľko verejného priestoru ich oberajú autá. Práve posolstvom Európskeho týždňa mobility – je predstaviť verejnosti výhody nemotorovej dopravy v meste a motivovať ľudí k zámene áut za bicykle, vlastné nohy, prípadne autobusy MHD, čo sa totuto aktivitou podarilo. Obchodníci na Štefánikovej mali možnosť byť súčasťou tohto podujatia a osloviť zákazníkov aj mimo štyroch stien svojej prevádzky – priamo na ulici. Zásobovanie v tento deň prebiehalo s pomocou nákladného – cargo bicykla. Tento druh aktivity je vo svete často realizovaný počas ETM, ale porota sa rozhodla, že na Slovensku ocení mesto Trnava za originalitu, nakoľko žiadne slovenské mesto doposiaľ nezrealizovalo takúto aktivitu v podobnom rozsahu a prevedení.
 
Organizátori národnej kampane udelili aj čestné uznanie spoločnosti Arriva Slovakia a. s.  za aktívny prístup a podporu národnej kampane.
 
Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy, ako aj motivovať samosprávy k realizácii aktivít a opatrení, ktoré vedú k udržateľnej mobilite.

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Doprava Podujatie