Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 vyhlásia počas Národnej konferencie Cyklistická doprava

24.10 2017,

Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorí Národná konferencia Cyklistická doprava. Podujatie organizujú  Občianske združenie Mulica Žilina, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica a ďalší partneri, jeho hostiteľom bude  25. až 26. októbra 2017 mesto Trnava.

Nad IX. ročníkom národnej konferencie venovanej cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite prevzali záštitu minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, minister životného prostredia SR László Sólymos a primátor mesta Trnava Peter Bročka.

Prvý deň konferencie (25. október) uzatvorí o 19.00 hod. slávnosť v priestoroch Radnice mesta Trnava,  na ktorej budú vyhlásené výsledky Európskeho týždňa mobility 2017, ktorej národným koordinátorom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Do národnej kampane ETM 2017 sa v tomto roku zapojilo 49 samospráv, čo nás v štatistike medzi ostatnými zapojenými krajinami zaradilo na pekné 13. miesto z 50 zapojených krajín. Počas slávnosti organizátori odovzdajú aj ceny víťazom Národnej súťaže ETM 2017, ktorú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Členovia hodnotiacej komisie vyberali spomedzi 20 prihlásených projektov v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita.

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy, ako aj motivovať samosprávy k realizácii aktivít a opatrení, ktoré vedú k udržateľnej mobilite.

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Doprava Podujatie