Preskočit na obsah

Výsledky 27. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

30.05 2023, Enviroportal

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

Zelený svet už 27 rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, animovanými filmami alebo literárnymi prácami. Téma tohto ročníka bola Voda je život. Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme. Život na Zemi sa začal práve vo vode, takže nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej modrej planéte potrebuje vodu. Voda je skutočne mnohostranná: je životne dôležitá, je domovom, lokálnym a globálnym zdrojom, dopravnou cestou a regulátorom klímy.""

V téme Voda je život sme sa chceli zamerať na hospodárenie s vodou a poukázať na to, čo sa stane, ak voda v krajine chýba. Letá bývajú na Slovensku čoraz teplejšie a predlžujú sa obdobia sucha. Vodu si častokrát nevážime a berieme ju ako samozrejmosť, pritom však nie je lacná a nie je ani nevyčerpateľným zdrojom.

Vo výtvarnej tvorbe mali deti možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako maľba, kresba, grafika, koláž, litografia atď. V literárnej tvorbe mali zase možnosť sa vyjadriť vo forme rozprávania, opisu, úvahy, poviedky, črty, bájky, humoresky, glosy či fejtónu.

Do 27. ročníka nám prišlo vyše 2 700 výtvarných a 100 literárnych prác. Krásne, tvorivé, tematicky výborne stvárnené práce, spomedzi ktorých bolo nesmierne ťažké vybrať tie naj. Pre nás je každá jedna práca výnimočná, a teda každý je pre nás víťazom.

Výsledky 27. ročníka Zelený svet si pozrite TU.

Poznámka: Viacerí víťazi z jednej kategórie sú vybratí bez poradia. V každej kategórii tiež bola udelená cena Modrou školou (Bratislavská vodárenská spoločnosť), ktorá bola garantom počas celého priebehu súťaže. Vo virtuálnej výstave sú momentálne len víťazné práce. V blízkej budúcnosti však bude doplnená aj o vybrané práce a literárne diela.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie