Vyjadrite svoj názor na výskumno-inovačné priority nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe

18.07 2019,

Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. Komisia v rámci tohto procesu 28. júna 2019 spustila online verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.

Online konzultácia bude zbierať vstupy od zainteresovaných strán z celého sveta. Prijaté vstupy budú zohľadnené pri príprave strategického plánovania programu Horizon Europe. Tieto vstupy sa odzrkadlia v usmerneniach jednotlivých pracovných programov, výzvach na predkladanie návrhov, misiách a partnerstvách počas fungovania prvých štyroch rokov programu Horizon Europe (2021 - 2024). Konzultácie pomôžu identifikovať očakávané dopady, rozprúdiť diskusiu o spoločenských výzvach a poskytnúť nové myšlienky. Kľúčovou udalosťou v tomto procese spoločného navrhovania bude veľké celoeurópske podujatie pod názvom European Research & Innovation Days, ktoré sa uskutoční v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Proces spoločného navrhovania zabezpečuje, že program Horizon Europe bude zameraný na to, na čom občanom záleží najviac, zlepšuje náš každodenný život a pomáha premeniť veľké spoločenské výzvy, ako je zmena klímy, inovačné príležitosti a riešenia pre udržateľnú budúcnosť.

Čo považujete za najnaliehavejšie výzvy, ktoré by mal výskum a inovácie financovaný z prostriedkov EÚ riešiť? Aké sú najdôležitejšie vplyvy - vedecký, technologický, hospodársky, spoločenský - na ktoré by sa mal výskum a inovácie financovaný z EÚ zamerať? Teraz sa môžete o svoje názory podeliť s Európskou komisiou.

Komisia vyzýva všetkých, ktorí majú záujem o budúce priority EÚ v oblasti výskumu a inovácií, kdekoľvek na svete, aby sa zúčastnili na verejnej konzultácii, ktorá sa skončí 8. septembra 2019!

Viac informácií:

Zdroj: Európska komisia

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie