Minister L.Sólymos vyzdvihol v B. Štiavnici prácu geológov...

12.09 2016, TASR

V Banskej Štiavnici sa konali tradičné oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, ktoré vyvrcholia známym Salamandrovým sprievodom. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti zdôraznil celospoločenský prínos geológie, ktorá patrí do agendy envirorezortu a udelil deväť čestných uznaní a jeden ďakovný list za mimoriadne výsledky v tejto oblasti.


Medzi ocenenými sú pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ministerstva životného prostredia, akademickej pôdy aj súkromného sektora.

,,Neustále poznávanie a skúmanie je neoddeliteľnou súčasťou práce geológov. Výskum geologického prostredia, nerastov, hornín, ale aj samotný inžiniersko-geologický prieskum si vyžaduje zodpovedný prístup, za ktorý im patrí moje poďakovanie,“ uviedol László Sólymos.

Za uplynulý rok urobil envirorezort geologické prieskumy v 140 lokalitách, ktoré sú environmentálnymi záťažami. Napokon sa 19 rizikových lokalít podarilo sanovať. „S pomocou európskych fondov pripravujeme ďalšie aktivity zamerané na environmentálne záťaže, na zabezpečenie a rekultiváciu uzavretých a opustených úložísk ťažobného odpadu a na sanáciu zosuvov,“ doplnil minister.

Rezort mapuje aj nerastné surovinové zdroje Slovenka, potvrdzuje sa, že má stále dostatočný surovinový potenciál, ktorý môže významne prispieť k prosperite a vyrovnávaniu ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi krajiny. „Je pochopiteľné, že pri využívaní tohto potenciálu treba postupovať veľmi obozretne, s maximálnym dôrazom na ochranu životného prostredia, verejné zdravie a snažiť sa o dodržiavanie rovnováhy medzi využívaním prírodných zdrojov a ochranou prírody,“ dodal Sólymos.

Celoslovenské oslavy dňa Baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pripravila Slovenská banská komora v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, ako aj Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR. Podujatie sa v Banskej Štiavnici koná pravidelne už od roku 1993. Jeho súčasťou je aj tradičný Salamandrový sprievod za účasti baníkov, ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj významných predstaviteľov samosprávy a štátu. Sprievod predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta. Podujatie je každoročne zavŕšené Salamandrovým sprievodom.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Geológia Rezort MŽP SR