Udelili Ceny Dionýza Štúra za vedeckú činnosť

08.11 2017, TASR

Bratislava, 7. novembra - Generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Vlasta Jánová sa v utorok zúčastnila slávnostného odovzdávania Ceny Dionýza Štúra a medailí Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGDÚŠ).


Ocenenia za vedeckú činnosť si v sídle ŠGDÚŠ prevzalo jedenásť jednotlivcov a jeden kolektív. Cenu v kategórii Osobnosť si z rúk generálnej riaditeľky Jánovej a generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ Branislava Žeca prevzal vedúci katedry geológie a paleontológie Michal Kováč, ktorý dominantným spôsobom ovplyvnil výskum terciérnej geológie alpsko-karpatsko-panonskej oblasti.

V kategórií Kolektív uspela Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorú ocenili za dlhoročnú mimoriadnu aktívnu pedagogickú a vedeckú činnosť. Cenu preberal dekan fakulty Michal Cehlár.

Okrem Cien Dionýza Štúra udeľovali i zlaté, strieborné a bronzové medaile ŠGÚDŠ za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie. Medailu získal napríklad Pavel Liščák - tvorca Slovensko-anglického geologického slovníka, alebo Igor Broska, ktorý je špičkovým odborníkom na problematiku genetických aspektov granitoidných hornín.

Podujatie sa konalo pri príležitosti 190. výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského geológa 19. storočia Dionýza Štúra a 120. výročia narodenia zakladateľa modernej slovenskej geológie v 20. storočí a prvého riaditeľa ŠGÚDŠ Dimitrija Andrusova.

Zoznam ocenených:

Cena Dionýza Štúra v kategórii "Osobnosť":

Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.,

Cena Dionýza Štúra v kategórii "Kolektív"

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

cenu prevzal dekan fakulty Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Zlatá medaila Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

RNDr. Pavel Liščák, CSc.

Strieborná medaila Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

RNDr. Ružena Lehotayová

RNDr. Anna Miháliková

RNDr. Igor Broska, DrSc.

RNDr. Juraj Maglay, PhD.

Bronzová medaila Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Doc. RNDr. Peter Wagner, CSc.

Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

RNDr. Pavel Bačo

TASR o tom informoval Stanislav Held z odboru komunikácie MŽP SR.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Geológia Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni