Preskočit na obsah

Vyhlásenie výzvy LIFE 2020

07.04 2020, MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014 - 2020 informuje o vyhlásení poslednej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014 - 2020), ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 2. 4. 2020. 

Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu boli všetky termíny uzávierky výzvy pre jednotlivé prioritné oblasti predĺžené o 1 mesiac od pôvodne plánovaných. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.

Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Odpovede na často kladené otázky nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs

Európska komisia pripravila informačné podujatie k Výzve 2020 vo forme virtuálnej konferencie, podrobnejšie informácie nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day

Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike nájdete na adrese: https://www.minzp.sk/life/.

Copyright © MŽP SR 2023

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie Rezort MŽP SR