Vyhlásenie výzvy LIFE 2019

05.04 2019,

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014 - 2020 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 4. 4. 2019.

Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Odpovede na často kladené otázky nájdete tu:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs

Európska komisia pripravila informačné podujatie k Výzve 2019, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://eulife2019.b2match.io/
Na obrázku nižšie nájdete indikatívne termíny uzávierky výzvy:

Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike nájdete tu:
http://www.minzp.sk/programy/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vseobecne-informacie-programe-life/

Zdroj: MŽP SR

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie