Preskočit na obsah

Vtákom roka 2023 sa stal murárik červenokrídly

07.03 2023, Enviroportal

V roku 2023 vybrala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) za vtáka roka murárika červenokrídleho. Pri tejto príležitosti SOS/BirdLife Slovensko plánuje viacero informačných aktivít, ktoré priblížia tohto zaujímavého vtáka verejnosti.

Podľa Zuzany Lackovičovej zo SOS/BirdLife Slovensko bol jedným z dôvodov výberu vzácnosť murárika, ktorý na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené druhy s poslednými desiatkami prežívajúcich párov. „Murárik tak symbolizuje zraniteľnosť vysokohorského prostredia a potrebu jeho ochrany,“ dodáva. Poukazuje tiež, že špeciálny vzťah tohto spevavca k Slovensku potvrdzuje aj fakt, že Slovenská ornitologická spoločnosť si vybrala vedecké meno murárika, Tichodroma muraria, za názov svojho odborného časopisu. ,,Časopis Tichodroma vychádza dodnes a v SOS/BirdLife sme naň hrdí.""

Vedeckého pracovníka SAV a dlhoročného milovníka a propagátora murárika Miroslava Sanigu potešila správa, že vtákom roka 2023 sa stal práve murárik červenokrídly, vďaka čomu bude mať verejnosť možnosť dozvedieť sa o ňom viac informácií. ,,Tento druh patrí v mnohých aspektoch k špecifickým príkladom vtáčej ríše Slovenska. Je viacero zvláštností, ktoré robia tohto vtáka skalných tiesňav pozoruhodným objektom záujmu milovníkov prírody aj vedeckého výskumu,“ vysvetľuje Saniga, podľa ktorého je to najmä dôsledok adaptácie tela aj správania murárika na celoročný život v nehostinnom skalnom prostredí.

Ohrozenie murárika na Slovensku

Vzácnosť murárika červenokrídleho na Slovensku nám má podľa Zuzany Lackovičovej pripomínať, že aj vtáčie druhy žijúce v chránených územiach a nedostupných horách môžu byť ohrozené. ,,Vymizol už z viacerých pohorí a jeho prežitie na Slovensku je otázne, zdôrazňuje.

Upozorňuje tiež na fakt, že populácia murárika ubúda v celej Európe a neohrozuje ju len vyrušovanie. Negatívne dopady majú aj klimatické zmeny, keď príliš suché obdobia ovplyvňujú hniezdnu úspešnosť jedincov. ,,Extrémy počasia spôsobené klimatickými zmenami tak môžu mať oveľa širšie dopady, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Tieto globálne zmeny môžu negatívne vplývať aj na chránené územia, ktorých ochrana je zabezpečená vyšším stupňom ochrany, “ vysvetľuje Lackovičová. Ako dodáva, aj preto je dôležité zabezpečiť limitovanie „tých negatívnych faktorov, ktoré je dnes možné rýchlo obmedziť a to najmä necitlivú rekreáciu v horskom prostredí.“

Ako ho v prírode spoznáme?

Murárik je svojím vzhľadom a spôsobom letu nezameniteľný s iným vtáčím druhom. Je to drobný vták veľkosti približne brhlíka obyčajného. Jeho hlava, chrbát a brucho sú sivé, chvost čierny a krídla sú veľké, široké, okrúhlo zakončené s nápadným vzorom čiernej, červenej a bielej farby. Karmínovo-červená farba krídla je vidieť iba pri lete a typických pohyboch, inak je v pokoji prevažne sivočierny zospodu i zvrchu, teda dokonale splýva so sivastým vápencovo-dolomitovým skalným podkladom, na ktorom trávi väčšinu svojho života. Murárik má pomerne dlhý, tenký, nenápadne nadol zahnutý zobák, ktorý mu umožňuje dostať sa ku koristi aj do tých najužších škár.

Miroslav Saniga popisuje aj výnimočnosť dokonalého prispôsobenia tela murárika na pohyb v prostredí skál. ,,Je učebnicovým príkladom adaptácie tela jednak na šplhanie po kolmých skalných stenách, ako aj na náročné lietanie v úzkych priestoroch medzi skalnými rozsadlinami. Má silné nohy a dlhé ostré pazúry a ako jediný spomedzi našich vtáčích druhov šplhá po skalných stenách zvláštnym skackavým spôsobom.“

Ďalej dodáva, že široké elipsovité krídla a široký chvost robia z murárika červenokrídleho jedného z najšikovnejších akrobatov v celej vtáčej ríši. ,,Relatívny pomer medzi plochou krídel a hmotnosťou tela má tento vták spomedzi všetkých európskych vtákov najväčší, čo mu umožňuje ladne poletovať okolo skalných stien a veží. Tu využíva murárik vzostupné vzdušné prúdy a veľké výškové prevýšenie skalných stupňov prekonáva bez vynaloženia väčšej námahy, keď sa nechá vynášať teplým vzduchom do vyšších partií skalných galérií."

Vrcholové manévrovacie schopnosti využíva murárik nielen pri zásnubnom lete, keď sa samček dvorí samičke, ale aj pri prenasledovaní vzdušným predátorom. „Murárik svojimi akrobatickými vývrtkami a priam nadprirodzenou schopnosťou bleskurýchlo meniť smer letu unikne z dosahu pazúrov akéhokoľvek dravca. Aj jastrab krahulec, ktorý sa špecializuje na lov vtákov, sa po chvíľkovej naháňačke murárika často vzdáva prenasledovania vtáčieho superletca“, dodáva.

Zvláštne vlastnosti hlasového prejavu murárika

Hlasový repertoár murárika je veľmi chudobný a chýbajú v ňom napríklad v živote vtákov neobyčajne dôležité varovné signály, ktoré nahrádzajú vizuálne prejavy varovania. ,,Vzájomné vábenie partnerov sa deje tiež len prednesom určitej časti spevu,“ približuje Miroslav Saniga.

Tento fakt podľa neho možno vysvetliť podradnou úlohou akustických prejavov murárika pri sociálnej komunikácii v hlučnom prostredí skál, kde aj oveľa hlasnejší spev zaniká v svišťaní vetra, či hučaní bystriny. Ako dodáva hlavným komunikačným prostriedkom sa tak u murárika stávajú nápadné vizuálne prejavy s využitím jeho kontrastného sfarbenia.

Zaujímavého vtáka možno počas zimy pozorovať aj v mestách

Napriek tomu, že murárik žije väčšinu roka na neprístupných skalných lokalitách a v roklinách, počas zimného obdobia od decembra do marca je možné ho pozorovať aj v blízkosti ľudských sídiel na skalných bralách v mestách, na hradných skalách alebo dokonca na budovách. Známou lokalitou zimovania murárika červenokrídleho je aj Devínska hradná skala, kde je ho možné pozorovať pravidelne.

Viac o murárikovi červenokrídlom (Tichodroma muraria L.)

  • Murárik červenokrídly obýva oblasti od severného Španielska na západe až po Čínu na východe. Je pravdepodobne jedným z vizuálne najúchvatnejších a najvyhľadávanejších vtákov v Eurázii.
  • Tento druh obýva množstvo skalnatých oblastí, vrátane strmých, členitých útesov, svahov posiatych balvanmi a vlhkých, tienistých roklín v horských oblastiach s dierami a štrbinami na hniezdenie a odpočinok. Vyhľadáva trávnaté rímsy, ktoré pokrývajú skaly a tiež inú vegetáciu vrátane bylín, machov, kríkov a stromov a často je v mieste výskytu prítomná tečúca voda.
  • Obýva rôzne nadmorské výšky, v Európe od 350 do 3 450 m (v Alpách), ale v Himalájach môže dosiahnuť nadmorské výšky až 3 300 – 5 000 m. V zime obľubuje podobné skalnaté biotopy ale s priaznivejšími klimatickými podmienkami a dostatkom potravy. V Európe je obdobie rozmnožovania od apríla a mája do júla a augusta v závislosti od nadmorskej výšky. Hniezdo je vyrobené z machu, rastlinných vlákien, korienkov a trávy, so srsťou a perím slúžiacim ako izolácia. Nachádza sa v skalnej štrbine, medzi alebo za skalami alebo balvanmi. V znáške sú tri až päť vajec. Mláďatá kŕmia obaja rodičia, väčšinu potravy prináša samec. Zahrievanie znášky a mláďat vykonáva výlučne samica.
  • Živí sa predovšetkým drobným hmyzom a niektorým väčším hmyzom vrátane dospelých jedincov, lariev a vajíčok, ako aj pavúkmi (Araneae) a niektorými ďalšími bezstavovcami. V období kŕmenia mláďat zbiera aj väčšie druhy hmyzu napr. kobylky. Potravu dokáže vyberať aj zo skalných štrbín svojím dlhým a tenkým zobákom. Na väčšine svojho areálu migruje na krátke vzdialenosti aj do blízkosti ľudských sídel alebo sa presúva do nižších polôh v rámci horských masívov.
  • Najvýraznejším a najznámejším správaním murárika je charakteristické mávanie krídel, pomalý pohyb, ktorý vykonávajú takmer neustále jednotlivé vtáky alebo pár, a tiež ho robia mladé vtáky (hoci pomalšie), len čo vyletia. Švihnutie krídel slúži na zobrazenie červených a bielych znakov na krídlach, ktoré majú zjavne dôležitý signalizačný význam, oznamujú prítomnosť vtáka, uľahčujú kontakt s príbuznými a pravdepodobne slúžia ako náhrada za kontaktné hlasy, pretože hlasové prejavy murárika sú vo všeobecnosti tiché a neprenášajú sa ďaleko.
  • Nie je globálne ohrozený, kvôli veľkému areálu jeho rozšírenia, ale na Slovensku je hodnotený ako kriticky ohrozený, pretože má málo početnú populáciu, ktorá prešla poklesom. Pre jeho riedke rozšírenie často v neprístupnom horskom prostredí a nenápadné správanie môže unikať pozornosti. Presné rozšírenie, populácia a trendy tohto druhu v rámci celého areálu nie sú dobre známe a medzery v poznaní sú najmä v ázijskej oblasti jeho rozšírenia.

Spev murárika je možné vypočuť si: https://xeno-canto.org/species/Tichodroma-muraria.

Webová stránka ornitologického časopisu Tichodroma, ktorý je nazvaný po murárikovi: http://www.tichodroma.sk.

Foto: Stanislav Harvančík

Zdroj: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Zaujímavosti