Preskočit na obsah

Vplyv textilnej výroby a textilného odpadu na životné prostredie

13.01 2021, Enviroportal

Európska komisia - Odevy, obuv a bytové textílie spôsobujú znečistenie vody, emisie skleníkových plynov a hromadenie odpadu na skládkach. Rýchla móda – neustále poskytovanie nových štýlov za veľmi nízke ceny – viedla k veľkému nárastu množstva vyrobených a vyhodených odevov. S cieľom riešiť vplyv na životné prostredie chce EÚ urýchliť prechod na obehové hospodárstvo.

V marci 2020 Európska komisia (EK) prijala nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý zahŕňa stratégiu EÚ pre textil, s cieľom rozvíjať inovácie a podporovať opätovné používanie v tomto odvetví. Parlament má začiatkom roka 2021 hlasovať o iniciatívnej správe o akčnom pláne pre obehové hospodárstvo.

Využívanie vody v textilnom priemysle

Pri výrobe textilu sa využíva množstvo vody, ako aj pôdy na pestovanie bavlny a iných vlákien. Odhaduje sa, že v celosvetovom textilnom a odevnom priemysle sa využilo 79 miliárd metrov kubických vody v roku 2015 – zatiaľ čo potreba vody celého hospodárstva EÚ predstavovala 266 miliárd metrov kubických v roku 2017. Podľa odhadov treba na výrobu jedného bavlneného trička 2 700 litrov sladkej vody – čo zodpovedá potrebe pitnej vody pre jednu osobu na 2,5 roka.

Znečistenie vôd

Podľa odhadov spôsobuje textilná výroba v dôsledku farbenia a konečnej úpravy výrobkov približne 20 % celosvetového znečistenia vody. Odhaduje sa, že pri praní syntetického textilu sa do oceánu uvoľňuje 0,5 milióna ton mikrovlákien ročne.

Pri praní syntetických odevov sa do životného prostredia uvoľňuje 35 % primárnych mikroplastov. Pri jednom praní polyesterových odevov sa môže vypustiť 700 000 mikroplastových vlákien, ktoré môžu skončiť v potravinovom reťazci.

Emisie skleníkových plynov

Odhaduje sa, že módny priemysel je zodpovedný za 10 % celosvetových emisií uhlíka – viac ako medzinárodné lety a námorná doprava spolu. Podľa Európskej environmentálnej agentúry vzniklo pri nákupe textilu v EÚ v roku 2017 približne 654 kg emisií CO2 na osobu.

Textilný odpad na skládkach

Zmenil sa aj spôsob, akým sa ľudia zbavujú neželaných odevov: namiesto darovania ich vyhadzujú. Od roku 1996 sa v dôsledku prudkého poklesu cien množstvo odevov zakúpených v EÚ na osobu zvýšilo o 40 %, čím sa životnosť odevov znížila. Každý Európan spotrebuje ročne takmer 26 kg a vyhodí približne 11 kg textílií. Použité odevy sa môžu vyvážať mimo EÚ, ale väčšina z nich (87 %) sa spaľuje alebo sa ukladá na skládku. Celkovo sa ako odev recykluje menej ako 1 % odevov, čiastočne v dôsledku nedostatočnej technológie.

Riešenie problému textilného odpadu v EÚ

Cieľom novej stratégie je zaoberať sa rýchlou módou a poskytnúť usmernenia na dosiahnutie vysokej úrovne separovaného zberu textilného odpadu. Podľa smernice o odpade, ktorú schválil Európsky parlament v roku 2018, budú krajiny EÚ do roku 2025 povinné uplatňovať triedený zber textilu. Nová stratégia Komisie zahŕňa aj opatrenia na podporu obehového materiálu a obehových výrobných procesov, riešenie prítomnosti nebezpečných chemikálií a pomoc spotrebiteľom pri výbere udržateľných textílií.

EÚ má environmentálnu značku EÚ, ktorú môžu výrobcovia dodržiavajúci ekologické kritériá uplatňovať na výrobky a ktorou sa zaručuje obmedzené používanie škodlivých látok a znížené znečistenie vody a ovzdušia.

EÚ tiež zaviedla niektoré opatrenia na zmiernenie vplyvu textilného odpadu na životné prostredie. Z programu Horizont 2020 sa financuje projekt RESYNTEX, v rámci ktorého sa využíva chemická recyklácia a ktorý by mohol byť obchodným modelom obehového hospodárstva pre textilný priemysel.

Infografika životné prostredie a textilný priemysel
Infografika životné prostredie a textilný priemysel
Infografika životné prostredie a textilný priemysel

Viac informácií:

Zdroj: Európsky parlament

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Odpady Udržateľná spotreba a výroba