Vplyv opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na koncentrácie znečisťujúcich látok na Slovensku

03.08 2020,

Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).

To, o čom novinári špekulovali a verejnosť tušila, bolo potrebné doložiť kvalifikovanými meraniami a hodnotením. Tieto merania jasne poukazujú na škodlivý vplyv cestnej dopravy na kvalitu ovzdušia v mestách.

Účelom aplikovaných opatrení bola najmä snaha o zredukovanie mobility populácie. Z tohto dôvodu bola pozornosť zameraná hlavne na znečisťujúce látky produkované v cestnej doprave – PM10, NO2, NOX.

Analyzované boli hodinové časové rady dát pred a po zavedení opatrení, ako aj časové rady z predchádzajúcich rokov z meracích staníc na Slovensku. Počas prvého mesiaca opatrení, v porovnaní s desaťročným priemerom rokov 2010 – 2019 daného obdobia, koncentrácie NO2 na 17 mestských staniciach SHMÚ poklesli priemerne o –24,5 % (–6 μg.m–3), koncentrácie NOX na 19 mestských staniciach poklesli priemerne o –28,5 % (–13,5 μg.m–3) a koncentrácie PM10 na 29 mestských staniciach klesli priemerne o –8,5 % (–2,6 μg.m–3). Tieto poklesy koncentrácií sú v dobrej zhode s hrubým odhadom poklesu emisií v uvažovanom období voči predchádzajúcim rokom NOX o –27 % a PM10 o –5 % (zodpovedá poklesu dopravy o –60 %) za predpokladu priemerných rozptylových podmienok. Výrazný pokles koncentrácií v období po zavedení opatrení nastal hlavne na dopravných staniciach v časoch medzi 6:00 a 20:00, pričom v čase špičky boli na stanici Trnavské mýto v Bratislave maximálne poklesy až na úrovni –52 % pre NO2 a –64 % pre NOX oproti desaťročnému priemeru 2010 – 2019 daného obdobia. (Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav)

Číslo obsahuje aj vybrané príspevky z oblasti monitorovania a modelovania kvality ovzdušia a emisií od odborníkov a vedcov, ktorí sa venujú tejto problematike v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a Českom hydrometeorologickom ústave, pričom zvlášť aktuálnou témou je oblasť reportovania emisií skleníkových plynov a zmeny klímy.

Meteorologický časopis z dielne Slovenského meteorologického ústavu publikuje odborné články, príspevky a informácie z oblasti ochrany ovzdušia. Články sa zaoberajú kvalitou ovzdušia, jej modelovaním a emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Prečítajte si: Meteorologický časopis
Zdroj: SHMÚ

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Koronavírus Ovzdušie