Preskočit na obsah

Voda nadovšetko

27.01 2023, Enviroportal

V posledných rokoch sme si už aj my začali uvedomovať hodnotu vody. Táto zázračná tekutina, ktorou je Slovensko obdarené je nenahraditeľným prírodným zdrojom. V dôsledku klimatickej zmeny sa voda stáva veľmi drahou komoditou. Aj v krajinách, kde je vody dostatok, sa vplyvom zmeny klímy, narastania teploty, obdobiami sucha a povodní, natíska nutnosť riešenia problematiky vodozádržných opatrení.

Ukazuje sa, že stavanie poldrov či nádrží nie je dostatočné. Akákoľvek aktivita, ktorá prispeje k zadržaniu vody v krajine je prospešná. Na Slovensku je zaužívané odvádzať zrážky kanalizáciou. Obrovský potenciál, ktorý má zrážková voda je týmto spôsobom nevyužitý. Avšak v poslednom období sa do povedomia dostáva nutnosť vodozádržných opatrení po vzore zo zahraničia dokonca za podpory z fondu a operačného programu kvality životného prostredia.

Lastovičkou medzi obcami je obec Obyce v okrese Zlaté Moravce. V obci sa momentálne pripravujú na finalizáciu vodozádržných opatrení. V prvej etape vybudovali na streche obecného úradu vodozádržnú živú strechu. V ďalšej etape  prebiehali práce na spevnení plochy okolo obecného úradu, zelené plochy okolo obecného úradu, plochy okolo pošty a pri zdravotnom stredisku. Celý projekt zahŕňa opatrenia od úpravy mikroklímy, zber dažďovej vZelená strecha Obyceody, inštaláciu zelenej strechy, využívanie priepustných povrchov, úpravu povrchov, úpravu a výsadbu zelene.

S neustále sa zvyšujúcimi cenami energií a obdobiami sucha toto opatrenie výrazne pomôže krajine aj ekonomicky. Najväčší význam vodozádržných opatrení je v  revitalizácii krajiny. Zadržaním vody zlepšujeme podmienky pre život rastlín a živočíchov. Ochladzujeme prostredie, dokonca môžeme pomôcť pri povodniach, zvyšujeme prietok v období sucha.

Zelená strecha s rozlohou 113,80 m2, resp. strecha na obecnom úrade s jestvujúcou hydroizoláciou bola doplnená rozchodníkovou rohožou TOPMAT S/5 30 mm, extenzívnym substrátom 60 mm, georetenčnou recyklovanou textíliou SENIZOL GREEN 20 mm, ktorá má výborné drenážne a retenčné, izolačné parametre, separačnou a ochrannou vrstvou 5 mm po obvode s kačírkovou a okrajovou lištou dĺžky 30,30 m.

Plochy pri zdravotnom stredisku po búracích prácach, kde sa vybúral asfalt a odkopávala sa zemina, boli doplnené Ekorasterom E50 50 mm, vyrovnávajúcou vrstvou štrkodriny 4/8 50 mm, drenážnou vrstvou 8/16 150 mm, georetenčnou recyklovanou textíliou SENIZOL GREEN 2*20 mm, protiropnou fóliou Fatrafol EKOPLAST 806, ochrannou geotextíliou netkanou kalandrovaná PES, zhutnená zemná pláň 240 mm a odstránením kamenivom.

Na dažďovú záhradu ako cielenú terénnu depresiu boli určené suchomilné druhy rastlín,  štrkodrva FR 4-8 mm zmiešaná so substrátom 50 mm nehutnená vrstva, štrkodrva FR 8-16 mm 150 mm nehutnená vrstva, SENIZOL GREEN 20 mmm, SENIZOL GREEN 20 mmm a rastlý terén. Úlohou dažďovej záhrady je prirodzeneé vsakovanie vody do podložia a zber dažďovej vody zo striech chodníkov či iných pevných plôch.

Na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy sa poskytujú finančné prostriedky, no i napriek tomu sa nájdu všade hlasy, ktoré budú proti akémukoľvek pokroku. Dnes máme možnosti ako zmierniť klimatickú zmenu, máme vedomosti, financie je len otázkou či to aj chceme. V malej dedinke pod lesom Obyce vedia, že nestačí len chcieť oni to už dokázali a budú pokračovať. Vybudovanie zelenej strechy, dažďovej záhrady bol len prvý krok na dlhej ceste k snahe o zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. 

Auor: Ing. Martina Kunkelová, doktorandka na SPU Nitra 

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Voda Zaujímavosti