Preskočit na obsah

Zákazky na potraviny a cestnú dopravu by mali byť ,,zelené"

10.02 2022, TASR

Bratislava 9. februára – Pri obstarávaní cestnej dopravy, potravín a služieb hromadného stravovania by mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uplatňovať environmentálne hľadisko. Vyplýva to z návrhu ,,environmentálne vhodnej" produktovej skupiny pre kalendárny rok 2022 v rámci rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v SR, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.

Zelené verejné obstarávanie potravín a služieb hromadného stravovania môže byť podľa envirorezortu podporným nástrojom zabezpečenia vyššej miery potravinovej sebestačnosti, ako aj ekologizácie slovenskej poľnohospodárskej výroby.

Pri službách hromadného stravovania prispieva k enviro vplyvu zníženie používania energií a vody, rovnako ako predchádzanie vzniku odpadu a následné nakladanie so vzniknutým odpadom, vyplýva z materiálu.

Ďalšími pozitívnymi vplyvmi na životné prostredie sú napríklad obmedzenie výroby a používania pesticídov a chemických hnojív v prípade rastlinných komodít, ako aj pri produkcii krmív pre živočíšnu výrobu. Znížiť by sa mala degradácia pôdy, emisie metánu a dusičnanov. Ďalej to je zmiernenie vyčerpania zásob rýb alebo obmedzenie produkcie krmiva pre ryby a obmedzenie používania látok proti obrastaniu v rybích klietkach.

V rámci produktovej skupiny ,,cestná doprava" je prínos najmä v znižovaní emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie. Ich využívanie taktiež znižuje negatívne vplyvy na životné prostredie pri výrobe batérií do elektrických vozidiel alebo emisie hluku spôsobené vozidlom a pneumatikami počas fázy používania.

,,Využívanie environmentálnych charakteristík v rámci verejného obstarávania produktov a služieb zahrnutých v predmetných produktových skupinách bude mať pozitívny vplyv napríklad na zníženie spaľovania fosílnych palív, využívanie pôdy alebo zmenu využívania pôdy, zníženie používania a znečisťovania vody alebo na zníženie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie," konštatuje ministerstvo životného prostredia.

Viac informácií: Zelené verejné obstarávanie

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Udržateľná spotreba a výroba