Väčšina úloh z akčného plánu stratégie ochrany biodiverzity bola splnená

08.01 2021, TASR

Bratislava, 7. januára – Zo 167 úloh, ktoré sformulovali v akčnom pláne aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, sa podarilo splniť väčšinu (99), ďalších 42 úloh možno vyhodnotiť ako čiastočne splnené, nesplnených ostalo 26 úloh.

Vyplýva to z Vyhodnotenia plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, ktoré vláda vo štvrtok vzala na vedomie.

,,Úlohy akčného plánu sa realizovali v šiestich oblastiach, v rámci deviatich cieľov, respektíve 33 opatrení národnej stratégie,“ pripomenulo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, predkladateľ informatívneho materiálu.

V prípade splnených úloh poukázal envirorezort na to, že bude potrebné i v nasledujúcom období ich monitorovať a ďalej realizovať. ,,Pokiaľ ide o nesplnené úlohy, ich implementáciu bude potrebné prehodnotiť a následne zvážiť ich realizáciu v ďalšom období," dodalo MŽP.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 bola schválená vládou 8. januára 2014. Cieľom stratégie bolo vytvoriť politický rámec pre zastavenie trendu straty biodiverzity a urýchlenie prechodu SR ako členskej krajiny Európskej únie na „zelenú“ ekonomiku, ktorá dokáže účinnejšie využívať prírodné zdroje.

Na vládu predložená správa je podkladom na vypracovanie nadväzujúceho akčného plánu a stratégie pre ďalšie obdobie. Dokument bude zároveň reflektovať závery a ciele globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020, ktorý budú schvaľovať v tomto roku na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Ochrana prírody