Preskočit na obsah

SVP bude zodpovedný za revitalizáciu Moravy financovanú z plánu obnovy

14.09 2023, TASR

Bratislava, 13. septembra – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) bude zodpovedný za revitalizáciu vodného toku Morava financovanú z plánu obnovy. Bude tiež riešiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v dotknutom území. 

Výška plánovaných prostriedkov k majetkovo-právnemu vysporiadaniu je približne viac ako 2,63 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Revitalizácia Moravy prispeje k zlepšeniu stavu vôd.

,,Realizácia revitalizácií na vybraných vodných tokoch prispeje aj k zlepšeniu ekologického stavu vodných tokov, zvýši sa ochrana inundačných území, rozšíri sa priestor na zadržiavanie vody v krajine," priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Komplexná revitalizácia Moravy je zameraná na obnovu riečnych procesov a prirodzeného charakteru rieky. Zahŕňa opatrenia na zlepšenie záplavového územia a obnovu pôvodnej členitosti koryta, čo je obnova bočných ramien a inundácie, odstránenie brehového opevnenia, respektíve zníženie brehu či premeandrovanie toku vo vybraných lokalitách. V prípade opatrení, výhony či prehradenia koryta sa využijú prírodné materiály ako kameň, drevo, kmene stromov.

,,Navrhovaná revitalizácia prispeje k zvýšeniu vodozádržnej schopnosti územia a obnove biodiverzity," poukázal envirorezort. Nevyhnutným krokom pre revitalizácie je podľa MŽP majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v záujmovom území. Realizovať to musí SVP, ktorý začal s procesom vysporiadania vlastníckych pomerov, oslovením vlastníkov pozemkov, ktoré budú dotknuté plánovanou stavbou.

,,Usporiadanie majetkových vzťahov je predpokladom realizácie investície súbežne s rakúskou stranou v roku 2024, ktorá je pripravená v rovnakom čase realizovať revitalizáciu na rakúskej strane rieky Moravy," uviedol rezort. Tieto realizačné práce je nutné časovo a organizačne skĺbiť, pretože sú priestorovo prepojené. Rakúska strana sa podľa MŽP spolieha na včasné ukončenie prípravných krokov zo Slovenska.

Rieka Morava je nížinná meandrujúca rieka. Niva rieky Morava a Dyje a Dunajské luhy sú najväčšími súvislými mokraďami v strednej Európe. Nivu Moravy vyhlásili aj za územie európskeho významu. Predmetom ochrany sú celoeurópsky ohrozené druhy živočíchov a rastlín. lef mac

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR Voda