Preskočit na obsah

Vláda: Proces integrovaného povoľovania sa má zjednodušiť

02.03 2017, TASR

Proces integrovaného povoľovania sa má zjednodušiť. Vláda dnes odsúhlasila novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorá zapracováva zmeny vyplývajúce z praxe. Integrované povolenia potrebujú napríklad podniky chemického priemyslu či skládky odpadov.

Medzi hlavné oblasti zmien patrí presná špecifikácia žiadateľov o integrované povolenie či úprava niektorých kompetencií ministerstva životného prostredia, ako aj procesné zlepšenie začiatku konania pre vydanie integrovaného povolenia. ,,Zjednotil by sa celý proces stavebného povoľovania v rámci integrovaného povoľovania, nakoľko povoľujúci orgán je aj špeciálnym stavebným úradom podľa osobitného predpisu," priblížil v návrhu envirorezort.

Rovnako sa zapracovali zmeny, ktoré vyplynuli z povinnosti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia, a to nutnosť určiť prevádzkovateľovi novú povinnosť reálneho uzatvorenia a rekultivácie skládky v presne určenej lehote a taktiež povinnosť podať žiadosť o kolaudáciu po uzatvorení skládky. Novela zákona tiež prináša sankcie za nesplnenie týchto povinností.

V prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta má novela zákona nadobudnúť účinnosť od júla 2017.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

IPKZ Legislatíva