Preskočit na obsah

Vláda: Prístup verejnosti k informáciám v procese EIA sa má posilniť

01.03 2017, TASR

Prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa rozhodovania o významných stavbách a činnostiach s vplyvom na životné prostredie sa má posilniť. Vláda SR dnes odobrila návrh ministerstva životného prostredia opäť novelizovať zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorý má transponovať európsku legislatívu. Naposledy sa menil vlani.

,,Predkladaný návrh novely súvisí s potrebou zvýšiť kvalitu postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zosúladiť tento postup so zásadami inteligentnej regulácie a zvýšiť súdržnosť a súčinnosť s ostatnými právnymi predpismi a politikami Európskej únie, ako aj stratégiou vnútroštátnej úpravy," zdôvodnil návrh envirorezort.

Návrh novely predložilo ministerstvo na rokovanie s rozporom s verejnosťou zastúpenou združením Via Iuris. Viacero jeho návrhov však rezort akceptoval. Mal by sa tak obmedziť konflikt záujmov úradníkov okresných úradov a ministerstva životného prostredia v rámci procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Via Iuris sa v plánovanej legislatíve podarilo presadiť aj ďalšie zmeny. Druhou je zavedenie prísnych sankcií voči tým spracovateľom dokumentácie k procesu EIA, ktorí by štátne úrady a verejnosť úmyselne klamali alebo zavádzali. Treťou je udržanie Enviroportálu ako centrálneho miesta, kde verejnosť má možnosť získať všetky informácie o procesoch EIA.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 15. mája 2017, aby bol splnený transpozičný termín novely smernice.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Legislatíva