Povodne v 2. polovici roka 2018 spôsobili škody vo výške 3.823.291 eur

18.04 2019, TASR

Bratislava, 17. apríla – Povodne v druhej polovici roka 2018 spôsobili na Slovensku škody vo výške viac ako 3.823. 291 eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca decembra 2018, s ktorou vláda na svojom rokovaní v stredu súhlasila.


Z celkovej sumy boli škody na majetku fyzických osôb vyčíslené na 517.375 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 1.051.106 eur, na majetku obcí viac ako 458.423 eur, na majetku vyšších územných celkov 412.902 eur a na majetku štátu vyše 1.383.485 eur.

,,Povodne na Slovensku si od júla do konca decembra 2018 vyžiadali 48-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 54-krát druhého stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí a prednostovia obvodných úradov vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v ôsmich oblastiach," vyplýva zo správy o priebehu a následkoch povodní na Slovensku.

Vláda súhlasila aj s uvoľnením finančných prostriedkov na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume vyše 5.283.721 eur. Na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác ide o sumu viac ako 1.062.078 eur.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy Voda