Preskočit na obsah

Plánované novely dvoch zákonov z dielne MŽP predloží envirorezort neskôr

09.12 2019, TASR

Bratislava, 4. decembra – Novelizované znenie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a taktiež návrh úpravy zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa v tomto roku na rokovanie vlády nedostanú.


Kabinet na stredajšom zasadnutí zrušil predloženie návrhov z Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2019. Oba právne predpisy malo v lete tohto roku predložiť vláde Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. V prípade novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá mala spresniť a doplniť niektoré ustanovenia a tak zvýšiť ich účinnosť, nastal sklz pri rokovaní so Združením miest a obcí Slovenska a Asociáciou vodárenských spoločností. ,,Na návrhu právnej úpravy naďalej pracujeme, predpokladáme, že medzi bodmi na rokovaní vlády bude v roku 2020," ozrejmil minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd).

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pripravuje envirorezort s cieľom upraviť procesy a zosúladiť ustanovenia s aplikačnou praxou i ďalšími predpismi v tejto oblasti. ,,V tejto súvislosti je však potrebné doriešiť niektoré body navrhovanej úpravy tak, aby boli procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie plne funkčné a efektívne, čo vyžaduje dlhší časový rámec na rokovania s pripomienkujúcimi subjektmi v rámci medzirezortného pripomienkového konania," vysvetlil šéf envirorezortu.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Legislatíva Rezort MŽP SR Voda