MŽP navrhuje, aby na vodovody a kanalizáciu išlo ročne 50 miliónov eur(2)

24.10 2019, TASR

Bratislava, 23. októbra - Na výstavbu a rekonštrukciu verejných vodovodov a kanalizácií by malo podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR ísť ročne 50 miliónov eur z rozpočtu Environmentálneho fondu v období rokov 2020 až 2030.


Vyplýva to z materiálu MŽP, ktorý vláda v stredu zobrala na vedomie počas výjazdového rokovania v Kežmarku. Prioritou Slovenska v oblasti zásobovania pitnou vodou je zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sa ňou môžu zásobovať z verejných vodovodov. Tiež zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody, ktorá nebude mať dosahy na zdravie obyvateľov a životné prostredie, vyplýva z materiálu Financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike pre roky 2020 - 2030.

V materiáli sa uvádza, že na Slovensku je 474 obcí, ktoré nemajú verejný vodovod. Je to 16 percent z celkového počtu obcí. Obyvatelia sú v nich zatiaľ zásobovaní pitnou vodou z individuálnych domových studní.

Najviac obyvateľov pripojených na verejných vodovod v roku 2018 bolo v Bratislavskom kraji. Za celoslovenským priemerom zaostáva 37 okresov, informuje MŽP.

Vybudovanú verejnú kanalizáciu malo 1128 obcí, čo je 39 percent zo všetkých slovenských obcí. Najhoršia situácia je podľa MŽP v okresoch Krupina, Komárno a Trebišov, kde podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na kanalizáciu je 40 percent.

„Budovanie verejných kanalizácií je konkrétny príklad ako ochrana životného prostredia, v tomto prípade najmä podzemných vôd, ktoré sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, prináša rozvoj pre regióny a zvyšuje komfort obyvateľov,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Pre porovnanie, v súčasnosti fond ročne investuje do tejto oblasti v priemere len 15 miliónov eur ročne. O ďalšie prostriedky na budovanie verejných kanalizácií a vodovodov vo výške približne 600 miliónov eur sa Slovensko bude uchádzať z prostriedkov Európskej únie. V otázke verejných kanalizácií má podľa ministerstva Slovensko čo dobiehať. V januári 2018 pripojenie na verejnú kanalizáciu dosiahlo 68 percent obyvateľov, no len necelých 40 percent obcí má vybudovanú verejnú kanalizáciu, alebo iba čiastočne vybudovanú.

Sólymos dodal, že vďaka schválenému materiálu sa situácia mení k lepšiemu a verejné investície mimo eurofondov budú pre obce s menším počtom obyvateľov dostupnejšie. Minister zároveň upozornil, že budovanie verejných kanalizácií je veľmi dôležitým krokom pri ochrane kvality podzemných vôd. Najmä nevhodné nakladanie s odpadovými vodami alebo netesniace žumpy predstavujú pre podzemné vody významné riziko. Tempo realizácie stavieb bude závisieť od projektovej pripravenosti obcí a úspešného verejného obstarávania. „V prípade verejných vodovodov je situácia na Slovensku výrazne lepšia. Začiatkom roka 2018 verejný vodovod malo takmer 85 percent obcí, celkovo tak bolo zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu takmer 90 percent obyvateľov Slovenska. Napriek tomu schválený materiál ráta aj s financiami do tejto oblasti. Som presvedčený, že týmto krokom pomôžeme množstvu ľudí žijúcich v menších obciach. A môžem povedať, že už je najvyšší čas,“ uzavrel Sólymos.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Voda