Preskočit na obsah

Vláda chce reformovať ŠOP SR aj Envirofond, niektoré vodné diela dostanú stop

29.04 2021, TASR

Bratislava, 28. apríla – Vláda avizuje reformu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a Environmentálneho fondu. Vodné diela, ako Slatinka či Tichý potok, sa majú zastaviť. Verejnosť má získať lepší prístup k informáciám vrátane údajov o ťažbe v lesoch.

Vyplýva to z programového vyhlásenie vlády, ktoré v stredu schválil kabinet. Medzi najväčšie envirovýzvy vláda radí zlú kvalitu ovzdušia, nízku mieru recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočnú ochranu vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Avizuje, že chce aktívne formovať environmentálnu a klimatickú politiku EÚ. Za veľkú príležitosť modernizácie pre Slovensko považuje Európsku zelenú dohodu. Hlási sa k záverom Parížskej klimatickej dohody, Agende 2030 a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Plánuje prijatie zákona o zmene klímy.

Ako ďalej vyplýva z programového vyhlásenia, budú sa preferovať zelené opatrenia, ktoré zadržiavajú alebo spomaľujú odtok vody z krajiny. Zároveň sa plánuje prehodnotenie rozsahu plánovaných malých vodných elektrární z Vodného plánu Slovenska a definitívne zrušenie viacerých plánovaných investícií. Ide o Vodné dielo Slatinka, Vodné dielo Tichý potok, vodná nádrž Ipeľ (Ďubákovo) a výstavba ropovodu cez Žitný ostrov. O osude viacerých vodných stavieb, ktoré sú v havarijnom stave, má rozhodnúť revízia. Nevylučuje sa ich odstránenie.

Maximálne úsilie sa má venovať odstráneniu environmentálnych záťaží ako Vrakunská skládka a ďalšie zdroje znečistenia z Bratislavy. Rovnako zneškodneniu PCB látok, ťažkých kovov a sanácii priľahlého územia na východnom Slovensku.

Zlepšeniu kvality ovzdušia má pomôcť prijatie novej stratégie aj právnej úpravy. Pozornosť sa má zamerať napríklad na zníženie emisií z domácich kúrenísk. Po novom by sa tiež mohli predávať len kotly spĺňajúce prísne emisné kritériá. Podporovať sa má i rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturizmus a preferovať nízkoemisná forma dopravy. Obce by mali dostať možnosť spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier.

V prípade chránených území chce vláda ich jednotnú správu pod ministerstvom životného prostredia. Deklaruje návrh takej zonácie národných parkov, aby v nich aspoň polovica územia bola bezzásahová. V lesoch s aktívnym manažmentom sa má zase uprednostňovať prírode blízke obhospodarovanie. V štátnych lesoch, vrátane vojenských, má byť povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej dobrovoľné zavedenie. Zvážiť sa tiež má zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi.

Vláda sľubuje, že urobí všetky potrebné kroky proti zneužívaniu náhodných ťažieb. Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola. Zverejňovaním úplných programov starostlivosti o les, vrátane údajov o ťažbe, sa dosiahne zvýšená kontrola verejnosťou. Okrem toho bude navrhnutá verejná mobilná aplikácia na kontrolu ťažby a transportu dreva.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR