Preskočit na obsah

Viac ako 3600 vedcov vyzýva: Poľnohospodárska politika musí prestať ničiť prírodu

08.03 2020,

Vedci z krajín EÚ a aj mimo nej, vyzývajú na zásadné zmeny v návrhu reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ. V 10-tich bodoch predstavili plán reformy SPP, ktorý by mal zabezpečiť dlhodobú potravinovú bezpečnosť, ochranu biodiverzity, zvrátiť riziko vyhynutia vzácnych druhov a prispieť k riešeniu klimatickej krízy.


O tom, či budúca SPP bude založená na faktoch, bude chrániť prírodu a slúžiť všetkým občanom rozhodnú v najbližších mesiacoch ministri pre poľnohospodárstvo a europoslanci.(1) Viac ako 3600 vedcov(2) z viac ako 63 krajín, z toho 70 zo Slovenska, upozorňuje, že poľnohospodárska politika EÚ prispieva k ničeniu ekosystémov a klimatickej kríze a pritom neponúka riešenia pre výzvy ktorým čelia vidiecke komunity. Súčasný systém dotácií je nespravodlivý a značná časť zdrojov smeruje na spôsoby hospodárenia, ktoré ničia prírodu, vodu, pôdu.(3)
 
Trvalá udržateľnosť, multifunkčnosť a verejné zdroje slúžiace verejným úžitkom sú zjednocujúcimi princípmi, na ktorých by budúca politika mala byť založená. Vo svojom 10-bodovom programe ponúkajú návod, ako dosiahnuť transformáciu poľnohospodárstva na model, ktorý chráni prírodné zdroje a klímu.
 
Jedným z hlavných predpokladov nevyhnutnej zmeny je prestať dotovať škodlivé praktiky a to ukončením viazaných dotácií pre intenzívne systémy(4) a presmerovaním priamych platieb na cielenejšie opatrenia (ekoschémy, opatrenia v rámci rozvoja vidieka), prinášajúce verejný úžitok. Vedci tiež požadujú, aby 10 % poľnohospodárskej plochy bolo vyčlenených pre prírodné stanovištia ako kríky, kvetnaté pásy či úhor. Tiež upozorňujú na potrebu vyčleniť adekvátne zdroje na podporu farmárov, ktorí realizujú opatrenia prispievajúce k ochrane prírody.
 
Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti výzvu vedcov víta a reaguje: ,,Táto naliehavá výzva tisícok vedcov prichádza v čase, keď na Slovensku prebiehajú rokovania o novej vláde a jej programe. Veda hovorí jasnou rečou – súčasné nastavenie SPP je cestou do pekla pre prírodu aj farmárov. Nový minister/ministerka sa ujme svojej pozície v čase, keď bude môcť ovplyvniť nastavenie SPP na úrovni EÚ a my veríme, že bude na čele snažení o zelenšiu SPP. No bez ohľadu na výsledok dohody medzi inštitúciami EÚ, v jeho/jej rukách bude stanovenie priorít a opatrení pre čerpanie zdrojov SPP na Slovensku. Ak chceme pomôcť prírode a pritom podporovať farmárov, ktorí hospodária zodpovedne a chránia prírodu, bude nevyhnutné značnú časť priamych platieb presmerovať na cielené opatrenia, ktoré vrátia život do krajiny,  spolu so silným balíkom účinných opatrení zo zdrojov druhého piliera. To je jediná cesta ako presmerovať zdroje z rúk agrobarónov smerom k tým, čo prinášajú úžitok celej spoločnosti.“
 

  1. Návrh reformy SPP predstavila Európska komisia v júni 2018. V súčasnosti prebieha proces spolurozhodovania medzi Radou pre poľnohospodárstvo (Slovensko reprezentuje Minister/Ministerka pôdohospodárstva) a Európskym parlamentom (Slovensko má 14 europoslancov). Hlasovanie Parlamentu v pléne sa očakáva v júni/júli 2020. Prijatie pozície Rady sa očakáva počas nemeckého predsedníctve v Rade EÚ (druhý polrok 2020). V záverečnom štádiu negociácií, tzv. trialóg, ktorý sa očakáva ku koncu roka 2020 do procesu opäť aktívne vstupuje Európska komisia.
  2. Výzvu iniciovala skupina vedcov z Centra pre integrovaný výskum biodiverzity v Nemecku (iDiv) po vedením Guy Pe’er-a https://www.idiv.de/en
  3. V súčasnosti na poľnohospodársku politiku EÚ z verejných zdrojov vynakladá skoro 60 miliárd EUR a väčšina z toho ide na podporu intenzívneho a priemyselného poľnohospodárstva. Rozpočet SPP predstavuje skoro 4 % rozpočtu EÚ. Intenzívny model poľnohospodárstva je zodpovedný za stratu biodiverzity, znečistenie vody a ovzdušia, nadmerné čerpanie vody a prispieva ku klimatickej kríze. Zásadná zmena tejto politiky je nevyhnutná. Od roku 1980, v rámci EÚ došlo až k 57 % populácií vtákov poľnohospodárskej krajiny. Motýle, včely a lietajúci hmyz tiež vykazujú významný pokles.
  4. V súčasnosti hlavným faktorom, ktorý určuje, koľko dotácií farma dostane je výmera pôdy, ktorú obhospodaruje. Takže v rámci EÚ 80 % zdrojov smeruje 20 % farmárov. Na Slovensku je koncentrácia priamych platieb najvyššia z pomedzi členských štátov EÚ., keď pätina najväčších poberateľov dostáva približne 94 % všetkých priamych platieb. To znamená, že farmári sú obeťami systému, v ktorom najviac profituje ten, kto má najviac pôdy bez ohľadu na environmentálne kvalitu ich hospodárenia, alebo iné prínosy pre spoločnosť.  Nedávno zverejnený investigatívny článok od New York Times odhalil, že značná časť zdrojov SPP slúži úzkej skupine ľudí ako oligarchovia či agrobaróni.
Zdroj: SOS/BirdLife

 

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Ochrana prírody Pôda