VIA IURIS: Správny súdny poriadok posilní práva verejnosti pri ochrane prírody

22.05 2015, TASR

Nový Správny súdny poriadok posilní podľa združenia Via Iuris práva verejnosti pri ochrane životného prostredia. Ten je súčasťou rekodifikácie civilného procesného práva, ktorú dnes schválil parlament.

Združenie pripomína, že v mnohých prípadoch je pre životné prostredie súdna ochrana nenahraditeľná, keďže jeho ochrana je zabezpečená až vďaka priaznivému rozhodnutiu súdu.

Schválený Správny súdny poriadok upravuje procesné otázky v konaní pred súdom, ak je žalobou napadnuté nezákonné rozhodnutie úradu. ,,Dosiahli sme, že verejnosť bude mať jednoznačne garantovaný prístup k súdu vo veciach ochrany životného prostredia. V porovnaní s doterajším stavom sa navyše možnosti verejnosti významne zvyšujú – súd totiž na základe žaloby podanej zástupcom verejnosti bude môcť preskúmavať všetky úradné rozhodnutia i opatrenia, schválené územné plány obcí či nezákonnú nečinnosť úradov – a to v prípadoch, ak nezákonným konaním úradov bude umožnené poškodenie životného prostredia," povedal právnik spolupracujúci s Via Iuris Imrich Vozár.

Za významné zlepšenie považuje Via Iuris aj skutočnosť, že nový Správny súdny poriadok, ako aj nový Civilný sporový poriadok obsahuje nariadenia, ktoré ustanovujú požiadavky na obsah a kvalitu odôvodnenia súdnych rozhodnutí. V doterajšej praxi je nedostatočnosť odôvodnenia jedným z najčastejších dôvodov rušenia rozhodnutí súdov druhostupňovými súdmi alebo Ústavným súdom SR, pripomína Via Iuris.

Združenie vyzdvihlo aj spôsob, akým bola rekodifikácia civilného procesného práva pripravovaná. ,,Takto nastavený legislatívny proces je sám o sebe výbornou správou, navyše, ak sú jeho výsledkom také zmeny, ktoré môžu významne prispieť k ochrane práv verejnosti, vrátane práva na priaznivé životné prostredie," zhrnul Vozár.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Legislatíva