Preskočit na obsah

Verejná konzultácia k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

09.08 2019,

Európska komisia (EK) začala v roku 2018 proces hodnotenia smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) vo vzťahu k životnému prostrediu, verejnosti a priemyslu. Aktuálne prebiehajú konzultácie okrem iného aj formou dotazníkového prieskumu pre odbornú (povoľujúce a kontrolné orgány, prevádzkovatelia, priemyselné zväzy, organizácie a pod.), ako aj širšiu verejnosť (mimovládne organizácie, občania).


Európska komisia víta akúkoľvek spätnú väzbu zo strany odbornej aj laickej verejnosti a vyzýva k distribuovaniu dotazníka medzi organizáciami a záujmovými stranami. EK vyhodnotí získané názory a návrhy a použije ich pre zhodnotenie stavu implementácie smernice o priemyselných emisiách a jej efektu na zvýšenie kvality životného prostredia. Konzultácia formou dotazníka je súčasťou širšieho procesu hodnotenia celej smernice o priemyselných emisiách z pohľadu efektívnosti a účinnosti, relevantnosti, spojitosti a pridanej hodnoty.

Predmetný dotazník je k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze do 6. septembra 2019. Otázky dotazníka sú v angličtine, ale odpovede je možné uviesť aj v slovenčine. Pre vyplnenie dotazníka z dôvodu transparentnosti je nutné sa zaregistrovať.

Dotazník: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

IPKZ