Preskočit na obsah

Väčšina Slovákov je za prísnejšie opatrenia vlády, ktorými by sa vynucovali zmeny v správaní ľudí na boj proti zmene klímy

21.03 2023, Enviroportal

Druhá časť prieskumu Európskej investičnej banky (EIB) o klíme v období rokov 2022 – 2023 sa zaoberá názormi ľudí na zmenu klímy v rýchlo sa meniacom svete. Výsledky z tohto výstupu sa zameriavajú na individuálne správanie občanov a opatrenia, ktoré robia na boj proti zmene klímy.

  • 70 % Slovákov do 30 rokov je za prísnejšie vládne opatrenia, ktorými by sa vynucovali zmeny v správaní ľudí na boj proti zmene klímy.
  • 77 % Slovákov do 30 rokov považuje vplyv potenciálnych zamestnávateľov na klímu za dôležité kritérium pri výbere zamestnania a 23 % ho dokonca považuje za najvyššiu prioritu.
  • 81 % slovenských respondentov do 30 rokov verí, že osobné správanie môže mať vplyv na riešenie klimatickej krízy, v porovnaní so 63 % respondentov nad 30 rokov.
  • 64 % všetkých Slovákov sa vyslovilo za označovanie potravín, aby boli spotrebitelia lepšie informovaní o ich vplyve na životné prostredie.
  • 55 % respondentov tvrdí, že by súhlasili s tým, aby platili o niečo viac za potraviny, ktoré sú vyrobené lokálne a udržateľnejšie.

Toto sú niektoré z výsledkov najnovšieho ročného prieskumu Európskej investičnej banky (EIB) o klíme, ktorý sa uskutočnil v auguste 2022 a ktorého výsledky boli dnes zverejnené. EIB je úverové rameno Európskej únie a najväčší mnohostranný veriteľ v prípade projektov zameraných na opatrenia v oblasti klímy na svete.""

Individuálne správanie a prísnejšie opatrenia vlády

Vojna na Ukrajine a jej dôsledky, vrátane rastúcich cien energií a inflácie, dramaticky zvýšili obavy z poklesu kúpnej sily na Slovensku. Hospodárske a finančné otázky (finančná kríza, zvýšené životné náklady a nezamestnanosť) sú v súčasnosti podľa 87 % Slovákov hlavnými výzvami pre krajinu (nárast o 24 percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu roku), pričom len 18 % (pokles o 2 percentuálne body) stále považuje zmenu klímy za najväčší problém krajiny. 

Napriek tomu veľká väčšina Slovákov vo veku 20 rokov (82 %) tvrdí, že je presvedčená, že ich individuálne správanie môže prispieť k riešeniu zmeny klímy. Účastníci prieskumu starší ako 30 rokov sú rozdelení viac, len 63 % z nich tvrdí, že sú presvedčení, že môžu mať pozitívny vplyv.

Väčšina Slovákov mladších ako 30 rokov si tiež myslí, že ich vláda má zohrávať úlohu pri podpore zmeny individuálneho správania. Až 70 % týchto respondentov sa vyslovilo za prísnejšie vládne opatrenia, ktorými by sa vynucovali zmeny v správaní ľudí s cieľom riešiť krízovú situáciu v oblasti klímy (oproti 50 % Slovákov nad 30 rokov).

Výber nového zamestnania

Keďže každý rok nastupujú do pracovného procesu noví ľudia, pri výbere zamestnávateľa sa čoraz viac berie do úvahy hľadisko klímy. Väčšina populácie (57 %) tvrdí, že je dôležité, aby potenciálny zamestnávateľ uprednostňoval udržateľnosť. Pre 12 % respondentov je to dokonca najvyššia priorita. Táto väčšina platí naprieč politickým spektrom a na všetkých príjmových úrovniach. Viac ako dve tretiny (77 %) ľudí vo veku do 30 rokov, ktorí si zvyčajne hľadajú prvé alebo druhé zamestnanie, tvrdí, že udržateľnosť je dôležitým faktorom pri ich výbere, a 23 % uvádza, že je to najvyššia priorita.""

Označovanie a ceny potravín

Výroba potravín má významný podiel na emisiách skleníkových plynov. Aby sa ľudia mohli pri nákupe potravín rozhodovať udržateľnejšie, 64 % Slovákov podporuje označovanie všetkých potravín ich klimatickou stopou (15 percentuálnych bodov pod priemerom EÚ, ktorý je 79 %).

Väčšina Slovákov (55 %) tvrdí, že by súhlasili s tým, aby platili o niečo viac za potraviny, ktoré sú vyrobené lokálne a udržateľnejším spôsobom.

Zníženie spotreby mäsových a mliečnych výrobkov je ďalším účinným spôsobom obmedzenia emisií skleníkových plynov. Avšak len niečo viac ako tretina Slovákov by bola za obmedzenie množstva mäsa a mliečnych výrobkov, ktoré si jednotlivci môžu kúpiť, v porovnaní s viac ako polovicou Európanov (51 %).

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová poznamenala: „Výsledok prieskumu EIB o klíme ukazuje, že napriek neľahkej ekonomickej a geopolitickej situácii je mnoho Slovákov – najmä mladšia generácia – ochotných pomôcť v boji proti zmene klímy na individuálnej úrovni. Ako klimatická banka EÚ toto odhodlanie vítame. Našou úlohou je umožnoť ľuďom konať v boji proti klimatickej kríze prostredníctvom financovania ekologických služieb, ako sú udržateľná doprava, obnoviteľné zdroje energie alebo energeticky efektívne budovy. Prostredníctvom našich finančných a poradenských služieb budeme naďalej podporovať projekty a inicitaívy, ktoré urýchľujú zelenú transformáciu, a hľadáme inovatívne spôsoby, ako prispieť k prosperujúcej budúcnosti, ktorá nikoho neopomenie."

Prieskum EIB o klíme

Európska investičná banka zrealizovala v poradí piaty ročný prieskum EIB o klíme, ktorý je dôsledným zhodnotením toho, ako ľudia zmýšľajú o zmene klímy. Cieľom piateho prieskumu EIB o klíme, ktorý bol zrealizovaný v spolupráci s firmou BVA zameriavajúcou sa na výskum trhu, bolo vniesť do širšej diskusie postoje a očakávania z pohľadu opatrení v oblasti klímy. Do prieskumu sa v auguste 2022 zapojilo viac než 28 000 respondentov s reprezentatívnym panelom ľudí vo veku 15 rokov pre každú z 30 dopytovaných krajín.

Zdroj: Európska investičná banka

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Zmena klímy