Preskočit na obsah

V Správe Tatranského národného parku vypukol požiar

24.03 2022, Enviroportal

23. 3. v poobedných hodinách vypukol v katastrálnom území obce Veľká Lomnica, v prírodnej rezervácii Kút požiar. Hasiči momentálne bojujú s ohňom. Plameňmi bolo zničených niekoľko desiatok hektárov trvalého trávneho porastu a lesa.

Prírodná rezervácia Kút sa nachádza v Popradskej kotline a fytocenologicky patrí k prechodným typom medzi rašelinnými lúkami a vrchoviskami. Rastú tu chránené druhy rastlín, z ktorých viaceré sú kriticky ohrozené. Lokalita patrí do kompetenčného územia Správy Tatranského národného parku Štátnej ochrany prírody SR.   

Ako zdôrazňuje riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko: „Na území TANAPu ide už o druhý tohtoročný požiar, ktorý vznikol pravdepodobne ľudským zavinením. Pracovníci Správy  budú mapovať rozsah škôd na biotopoch. Apelujeme na všetkých návštevníkov národného parku, aby nehazardovali s otvoreným ohňom.“

Zdroj: ŠOP SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy