V roku 2007 vznikne vďaka nadácii EKOPOLIS 19 zelených oáz

19.02 2007, Enviroportal

V roku 2007 vznikne vďaka nadácii EKOPOLIS 19 zelených oáz

Správna rada Nadácie Ekopolis schválila finančnú podporu pre vybratých 19 projektov v rámci programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila nadácia v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft koncom roka 2006.
Do termínu uzávierky, ktorý bol určená na 11. decembra 2006, predložilo v rámci programu Zelené oázy nadácii EKOPOLIS svoje žiadosti 174 žiadateľov o podporu, z nich 148 splnilo formálne kritériá a postúpilo do posudzovacieho kola. Najviac projektov podali základné a stredné školy, ktoré by chceli použiť fnančnú podporu najmä na úpravu svojich školských areálov.

Členovia poradného výboru, ktorí na celodennom stretnutí diskutovali postupne o všetkých projektoch, odporúčali podporiť zvlášť tie projekty, ktoré zaujali svojou nápaditosťou, netradičným riešením a vynikli tak medzi ostatnými. Podporené projekty budú realizované v rôznych regiónoch Slovenska. Najúspešnejšie boli košický, banskobystrický a žilinský kraj - v každom získali podporu 4 projekty.

Vybrané projekty sa často týkajú funkčne zaujímavých plôch, ako napríklad projekt Gymnázia A. Bernoláka v Senci, ktoré bude s podporou nadácie EKOPOLIS revitalizovať mokraď a zároveň vytvorí náučný chodník pre spoznávanie miestnych rastlín a živočíchov.

Posudzovateľov tiež zaujal zámer združenia Truc sphérique zo Žiliny vytvoriť uprostred betónovej zóny zelenú plochu, ktorá bude slúžiť aj ako kreatívny priestor pre umelcov a deti navštevujúce tvorivé dielne.

Najzaujímavejšie projekty predložili skúsené občianske združenia. Jedným z nich je aj združenie Priateľov Národného parku Malá Fatra, ktoré chce vybudovať náučný chodník a ekoučebňu pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici pre živočíchy.

Celková požadovaná suma v rámci programu Zelené oázy dosiahla v aktuálnom kole výšku 17 693 514 Sk. Celková rozdelená suma na 19 tohtoročných projektov predstavuje 1 600 000 Sk.


Zdroj: EKOPOLIS

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky