Preskočit na obsah

V ochrane prírody sa práve píše história: Nová európska legislatíva nastaví jasné ciele na obnovu prírody záväzné pre všetky krajiny EÚ

23.06 2022, Enviroportal

Legislatívny návrh záväzných cieľov obnovy prírody, ktorý včera predložila Európska komisia, môže priniesť degradovaným ekosystémom v EÚ šancu na obnovu.

Po mesiacoch odkladania zverejnila Európska komisia návrh novej legislatívy na obnovu prírody, ktorá bola prvýkrát avizovaná už v roku 2020 v rámci Európskej zelenej dohody. Návrh Komisie je významným míľnikom: žiadna iná legislatíva na svete doposiaľ nenastavila právne záväzné ciele v obnovovaní prírody na takejto úrovni. Legislatíva na obnovu prírody (The Nature Restoration Law) je tak prvým dôležitým právnym predpisom na ochranu biodiverzity v EÚ po roku 1992, kedy bola prijatá Smernica o biotopoch.

Hoci návrh legislatívy nie je dokonalý, vyzývame na jeho urýchlené prijatie a implementáciu, pretože predstavuje skutočný pokus zvrátiť vlnu straty biodiverzity a zmeny klímy. Európsky parlament a Rada EÚ musia v plnej miere schváliť pozitívne prvky návrhu a bezodkladne posilniť jeho existujúce nedostatky.stepný dobytok

Návrh právnych predpisov je viac ako aktuálny aj pre Slovensko. „Napríklad pred rokom 1989 bolo zdevastovaných nemálo mokradí, riek, nelesných biotopov, často boli zničené z prírodného hľadiska cenné lokality, ktorých hospodárske využívanie už vtedy nedávalo väčší význam. Ich devastácia bola len dôsledkom centrálneho plánovania. Nemálo biotopov však bolo zničených len nedávno. V dôsledku necitlivých zásahov do prírody na Slovensku vyhynul napríklad rybár malý, hvizdák veľký, či brehár čiernochvostý. Na pokraj vyhynutia sa dostal drop veľký či krakľa belasá“ vysvetľuje Zuzana Lackovičová z SOS/BirdLife Slovensko.  Dodnes však k obnove mnohých lokalít zničených v minulosti nedošlo. Na reálnu ochranu živej prírody totiž štát v minulosti vyčleňoval len marginálne zdroje a ochrana prírody na Slovensku bola prioritou len na papieri napriek škodám, ktoré utrpela.  

Väčšina ľudských činností je naďalej vážne neudržateľná a má škodlivý vplyv na našu prírodu aj klímu. Jedným zo skutočných dôsledkov je, že mnohé kedysi bežné druhy vtákov sa stávajú čoraz menej bežnými – miznú z našej nadmerne využívanej krajiny. Kedysi bežná jarabica je už dnes veľkou vzácnosťou, miznú lastovičky a aj iné druhy, ktoré sú symbolom slovenského vidieka. A ak sa nedarí v krajine vtáctvu, nedarí sa ani prírode a ľuďom. Dôsledným presadzovaním navrhnutej legislatívy je však možné prinavrátiť Európe bohatstvo biodiverzity, ktoré kedysi mala“, uzatvára Matej Repel, ochranársky manažér z SOS/BirdLife Slovensko.

Obr.: V chránenom vtáčom území Senianske rybníky obnovuje Slovenská ornitologická spoločnostˇ/BirdLife Slovensko tradičný ráz krajiny pastvou stepného dobytka. autor: SOS/BirdLife Slovensko

Zdroj: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody