Preskočit na obsah

V Kláštore pod Znievom si obce prevzali ocenenia v národnej súťaži Dedina roka 2021

10.05 2022, Enviroportal

Kláštor pod Znievom hostil zástupcov ocenených a prihlásených obcí súťaže Dedina roka 2021, ale aj partnerov a vyhlasovateľov súťaže. Obstál v konkurencii mimoriadne silnej zostavy obcí od východu až po západ Slovenska V 11. ročníku súťaže o víťazstvo bojovalo historicky najviac prihlásených obcí. Slávnosť zorganizoval ako víťaz súťaže Dedina roka 2021 spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Hlavným vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo životného prostredia (MŽP SR).

Kláštor pod Znievom zaujal hodnotiacu komisiu najmä tým, aký význam prikladá zachovaniu a udržiavaniu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva. Pestrosť biodiverzity prírodnej rezervácie Kláštorských lúk, kalvária, zrúcanina hradu Zniev a zdroj minerálnych stolových vôd sú nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. V súvislosti so zachovávaním histórie, okrem starostlivosti a zvyšovania povedomia obyvateľov, nadväzuje obec aj cezhraničné partnerstvá na ochranu kultúrneho i prírodného dedičstva. Môže sa pochváliť tiež racionálnym využívaním lokálnych zdrojov a realizáciou rôznorodých aktivít. Všetko podporuje spolková, klubová a záujmová činnosť.

„Je to ocenenie všetkých Kláštorčanov, zamestnancov obce, členov občianskych združení a spolkov, dobrovoľníkov, a aktivistov, aby sa v Kláštore pod Znievom dobre žilo. Pri našej práci vychádzame z bohatej histórie, žijeme v prítomnosti a myslíme na budúcnosť. Cena nás utvrdzuje v tom, že ideme správnym smerom a zároveň je poďakovaním všetkým, ktorí sa na tom podieľali,“ zdôraznila Erika Cintulová, starostka obce. Kláštor pod Znievom bude tento rok reprezentovať Slovensko aj na medzinárodnej úrovni v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Druhé miesto v súťaži Dedina roka 2021 obsadila obec Kocurany (okres Prievidza) a tretie miesto obec Sedliská (okres Vranov nad Topľou). V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce: Dedina ako hospodár – Lom nad Rimavicou (okres Brezno), Dedina ako maľovaná – Blatnica (okres Martin), Dedina ako klenotnica – Šumiac (okres Brezno) a Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom), Dedina ako pospolitosť – Lúčky (okres Svidník), Dedina ako partner – Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou), Dedina ako záhrada – Vinosady (okres Pezinok), Dedina ako hostiteľ – Pukanec (okres Levice). Mimoriadne ocenenia získali obce Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica), Priepasné (okres Myjava) a obec Buzica (okres Košice).

Slávnostný ceremoniál sprevádzala prezentácia ocenených dedín aj s bohatým kultúrnym programom. Víťazovi a ďalším oceneným obciam blahoželal aj štátny tajomník MŽP Michal Kiča. Podľa neho príklady ocenených obcí dokazujú, že slovenský vidiek nemusí byť iba miestom pre pokojný život. „Ocenené obce všetkým ukazujú, že vidiek môže byť aj miestom so zaujímavými aktivitami, ktoré spájajú miestnych obyvateľov, podnikateľov aj vedenie obce. Ak sa do aktivít zapája celá komunita, neexistuje lepší predpoklad pre úspešný miestny rozvoj,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča. K rozvoju obcí podľa neho prispeje aj reforma krajinného plánovania z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá počíta s využívaním odborných dokumentov - krajinných plánov, ktoré prispejú k realizácii protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu pred suchom a úbytkom biodiverzity. Cieľom reformy je aj eliminovať negatívny dopad klimatických zmien.

Viac informácií: www.dedinaroka.sk

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR