V eurovoľbách je dôležitý i názor kandidátov na ochranu prírody, poľnohospodárstvo, zmenu klímy či ťažbu v lesoch

11.04 2019,

Ochrana prírody a jej rozmanitosti je natoľko aktuálna, že by mala byť kľúčovou témou blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Mimovládne organizácie SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko preto pripravili sériu otázok pre kandidátov na poslancov. Otázky sa týkajú ochrany biodiverzity, hospodárenia v lesoch, poľnohospodárskej politiky a boja s klimatickou zmenou.

Živočíchy a rastliny strácame závratnou rýchlosťou, posledná Správa o stave planéty 2018, ktorú pravidelne vydáva WWF, konštatuje, že za posledných 50 rokov sa populácie rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov a cicavcov znížili v globálnom meradle až o 60 percent. I preto prvá zo siedmich otázok, ktorú organizácie SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko kladú kandidátom na europoslancov, smeruje práve k ochrane biodiverzity:

„Napriek tomu, že zákony EÚ na ochranu prírodu patria medzi najlepšie na svete, je viac ako isté, že cieľ zastaviť úbytok biodiverzity do roku 2020 zostane nenaplnený. Prichádzame o jedinečné druhy rastlín a živočíchov, a naše prírodné bohatstvo. Biodiverzitu strácame najmä z dôvodu intenzifikácie poľnohospodárstva a lesohospodárstva a v dôsledku budovania infraštruktúry spôsobom necitlivým k prírode. Dôležitým faktorom je aj chronické podfinancovanie ochrany prírody. Patrí ochrana biodiverzity medzi vaše priority? Aké kroky budete presadzovať, aby nedochádzalo k jej ďalšiemu úbytku?“
 
SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko ďalej zaujíma názor kandidátov na poľnohospodársku politiku EÚ, ktorá v aktuálnej podobe poškodzuje prírodu, prispieva k zmene klímy a zlyháva v podpore mladých farmárov a farmárov, ktorí chcú hospodáriť trvalo udržateľným spôsobom. Pýtajú sa na aktuálnu tému infringementu, v ktorom Európska komisia upozornila Slovensko, že pri ťažbe dreva nedodržiava Smernicu o biotopoch. Neposudzuje totiž dopady lesohospodárskych činností na chránené územia a na chránené druhy, ako napríklad hlucháň hôrny, ktorý sa tak dostal na pokraj vyhynutia. Organizácie zaujíma, aké opatrenia v boji so zmenou klímy kandidáti podporujú a aký je ich názor na dotácie z verejných zdrojov pre biomasu, či malé vodné elektrárne.
 
Táto iniciatíva nadväzuje na aktivity platformy „Green 10“, čo je koalícia desiatich najväčších environmentálnych organizácií aktívnych na európskej úrovni. Platforma pri príležitosti eurovolieb zverejnila manifest Green 10 pre voľby do Európskeho parlamentu. V ňom vyzýva kandidátov i vedúcich predstaviteľov politických strán a  Európskej únie, aby sa zasadzovali za boj s klimatickou zmenou a stratou biodiverzity, no  upozorňujú i na ďalšie priority ako sloboda tlače či občianska spoločnosť.
 
SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko zaslali otázky všetkým demokratickým stranám, ktoré boli v prieskume agentúry Focus z marca 2019 v prvej desiatke podľa preferencií. Odpovede na otázky budú verejne dostupné na stránkach SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko a o postoji kandidátov k týmto témam budú informované médiá.

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody