ÚVZ:Výskyt mikroplastov v pitnej vode nesledujeme, je nepravdepodobné, že tam sú

26.10 2018, TASR

Bratislava, 25. októbra - Úrad verejného zdravotníctva nesleduje výskyt mikroplastov v pitnej vode. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Daša Račková. Ako vysvetlila, príjem mikroplastov pitnou vodou je podľa úradu nepravdepodobný a neexistujú ani dôkazy o ich zdravotnom riziku pre človeka.

,,Mikroplasty sa v pitnej vode štandardne nevyšetrujú ani v iných krajinách a doposiaľ nie sú na ich sledovanie a hodnotenie k dispozícii žiadne odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie ani európske smernice," povedala Račková.

Európsky parlament v utorok (23. 10.) schválil návrh smernice, ktorá zavádza povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov v zdrojoch pitnej vody. Ani v prípade prijatia smernice v tomto znení Radou EÚ sa však úradu týkať nebude. ,,V súčasnom návrhu smernice sa navrhuje monitorovanie mikroplastov vo vodných útvaroch, ktoré sa využívajú na odber vody na pitné účely, a to len v odôvodnených prípadoch na základe posúdenia rizika. Monitorovanie vodných útvarov je v gescii Ministerstva životného prostredia SR," uviedla Račková.

V utorok tiež tím vedcov z Lekárskej univerzity vo Viedni a Spolkového úradu pre životné prostredie zverejnil prvú štúdiu, ktorá dokazuje prítomnosť mikroplastov v ľudskej stolici. Rozpoznané mikroplasty však tím vedcov nebol schopný spojiť s konkrétnym jedlom, ktoré testované osoby skonzumovali.

V tejto súvislosti ÚVZ uvádza, že Slovensko v marci na pôde EÚ iniciovalo diskusiu k rôznym príspevkom uverejňovaným na internete v súvislosti s detekciou mikroplastov v balených vodách, vo vode z vodovodného kohútika, v potravinách a taktiež v životnom prostredí. Bolo to v rámci pracovnej skupiny pre Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

,,Túto slovenskú iniciatívu podporili všetky členské štáty EÚ, avšak konkrétne sa vyjadrili iba tri štáty. Keďže ide o pomerne novú tému, je potrebná detailnejšia analýza publikovaných výsledkov, na ktorej Európska komisia pracuje. Po zverejnení akejkoľvek informácie poskytneme túto informáciu aj spotrebiteľom v SR na našich webových stránkach," avizovala Račková.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda Zdravie a ŽP