X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Turisti sa možno v chránených územiach budú môcť pohybovať aj mimo značiek

05.11 2018, TASR

Bratislava, 4. novembra - Turisti sa možno na vyhradených miestach v chránených územiach budú môcť pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil envirorezort. V prípade veľkého počtu území totiž podľa neho nejde o aktivitu, ktorá negatívne ovplyvňuje predmet ich ochrany.

Zjednodušiť by sa mal aj prístup do jaskýň. Na vykonávanie horolezeckých, skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu, ktoré nemajú vplyv na jaskynné ekosystémy, by podľa ministerstva nemusel byť potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. V ochrannom pásme jaskyne by tiež pri dodržaní protipožiarnych opatrení mohlo byť povolené zakladanie ohňa.

Povolený má byť aj voľný prechod cez zvernicu. ,,Prechodom cez územie zvernice nedochádza k takým zásahom do práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa zvernice, ktoré by odôvodňovali vylúčenie pohybu verejnosti cez takéto územie," vysvetľuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v návrhu novely.

Zvernice zrejme čaká aj ďalšia zmena. Envirorezort navrhuje, aby ich nebolo možné zriadiť v chránených územiach. ,,Oplotené územie s intenzívnym chovom zveri vytvára migračnú bariéru a spôsobuje fragmentáciu biotopov chránených druhov európskeho a národného významu," konštatuje.

Na územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany by tiež malo byť zakázané zriadiť poľovnícke alebo rybochovné zariadenie či prikrmovať alebo vnadiť zver. Na uznanie poľovného revíru by zas mal byť potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. ,,Uznanie poľovného revíru môže mať významný dosah na záujmy ochrany prírody a krajiny osobitne v chránených územiach," uvádza ministerstvo.

Zmeny pravdepodobne čakajú aj územia s tretím stupňom ochrany. Envirorezort chce, aby preň platili tie isté obmedzenia týkajúce sa umiestňovania stavieb, aké v súčasnosti platia pre štvrtý stupeň. Stavebná činnosť by mala byť povolená len vo výnimočných prípadoch pri zohľadnení záujmov ochrany prírody a krajiny.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Ochrana prírody Rezort MŽP SR