Preskočit na obsah

Trnava: Na projekt Kravského pasienku radnica hľadá projektanta

13.10 2021, TASR

Trnava 13. októbra – Mesto Trnava hľadá projektanta na svoj novonadobudnutý pozemok. Na Kravskom pasienku, ktorý sa nachádza v smere na budovanú oddychovú zónu Štrky, chce inštalovať viaceré prvky prírodnej architektúry. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28. októbra, hodnota zákazky je 109 461 eur. Uvádza sa to vo vestníku verejného obstarávania.

„Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v katastrálnom území Trnavy a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má mesto zámer v lokalite vytvoriť na ornej pôde prírode blízke biotopy, predovšetkým vodný, mokraďný, lesný-lesoparkový, lúčny, trávnatý, podľa návrhu projektanta, podmienok územia a podmienok strategických dokumentov mesta,“ informuje mesto v zadaní. Na ploche Kravského pasienka o výmere zhruba 8,42 hektára má vzniknúť veľkoplošná prírodná vodná plocha s prirodzenou samočistiacou schopnosťou a brehovým litorálnym pásmom, podmienkami pre prírodné kúpanie, upravenými prístupmi k vode, pobytovými brehovými terasami a plážou a prírode blízkym okolím upraveným najmä stromovou a lúčnou plošnou vegetáciou.

Premena ornej pôdy v dotyku s urbanizovaným prostredím bude mať presah do širšieho rozvojového územia. Preto bude v prvom kroku v rámci koncepčnej štúdie Rozvojové územie krajiny Trnava sever určené priestorovo-funkčné usporiadanie celého rozvojového územia na celkovej ploche 37,34 hektára. Na ňu nadviaže podrobné riešenie lokality Kravský pasienok, ktorej súčasťou bude aj potrebná dopravná, technická a prírodná relaxačná infraštruktúra a drobná architektúra.

Pozemok samospráva zadovážila za týmto účelom za sumu 596 000 eur len prednedávnom. V auguste prvýkrát vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na danú tému s hodnotou 87.800 eur, pre pochybenia v zadaní teraz VO opakuje.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP