Preskočit na obsah

Tri prípady podozrenia za prečin pytliactva na medveďa hnedého v priebehu dvoch týždňov

12.10 2022, Enviroportal

Štátna ochrana prírody SR apeluje na efektívnejšie stíhanie pytliactva na Slovensku.

V priebehu posledných dvoch týždňov bola Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky SR (ŠOP SR) informovaná o niekoľkých prípadoch pytliactva na medveďa hnedého v chránených územiach Slovenska.""

Dva prípady boli nahlásené na území Národného parku Nízke Tatry, tretí podnet na vyšetrovanie pre prečin pytliactva nahlásili priamo členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR na území Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Všetky prípady sa týkajú nájdených pozostatkov medveďa hnedého a sú v procese šetrenia Políciou Slovenskej republiky pre podozrenie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov a pytliactva.

Prvý prípad je z 30. septembra  a týka sa nahlásenia uhynutého medveďa v k. ú Moštenica v okrese Banská Bystrica. Privolaný veterinár potvrdil smrť spôsobenú strelnou zbraňou. Druhý prípad zaznamenala Polícia SR pri policajnej kontrole v okrese Brezno v stredu 5. októbra, kedy bolo zastavené auto prevážajúce telesné pozostatky vrátane mäsa z medveďa hnedého. Tretí prípad ohlásili na políciu členovia Zásahového tímu ŠOP SR, kedy bol v priebehu piatka 7. októbra v k.ú. Detva nájdený usmrtený medveď. Na mieste bola za účasti veterinárneho lekára vykonaná obhliadka telesných pozostatkov, pri ktorej bol odobratý a kriminalistickým technikom zaistený projektil. Podozrenie na pytliactvo v poľovnom revíri Kaľamárka – Detva je tak, ako predchádzajúce prípady, v štádiu šetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní.

Medveď hnedý ako chránený živočích je aj napriek celoročnej ochrane stále na Slovensku nelegálne lovený. Potvrdzujú to každoročne nájdené pozostatky nelegálne usmrtených jedincov. Reálny počet nelegálne ulovených medveďov je však ťažké určiť, pretože o mnohých prípadoch sa vôbec nedozvieme. Väčšinou sa nezistí páchateľ a prípady, kde je páchateľ známy, končia často s podmienečným zastavením trestného stíhania, dohodou o vine a treste, alebo zmierom. Prípadne je trestný čin prekvalifikovaný na priestupok.

ŠOP SR preto apeluje na efektívnejšie stíhanie trestných činov týkajúcich sa pytliactva či porušovania ochrany rastlín a živočíchov a vyzýva verejnosť, aby nájdené podozrivé nálezy telesných pozostatkov živočíchov nahlásili na policajnú telefonickú linku 158. Najčastejšie nelegálne usmrcované živočíchy na Slovensku sú práve veľké šelmy a to medveď hnedý a vlk dravý, ale aj dravé vtáky. Spoločenská hodnota medveďa hnedého je 5 000 eur, no v prípade výskytu usmrtených jedincov v chránenom území sa spoločenská hodnota zvyšuje až trojnásobne.

Zároveň ŠOP SR upozorňuje, že jediným efektívnym riešením problémových medveďov na Slovensku je kombinácia odstránenia príčin vzniku zmeny správania sa medveďov spolu s identifikáciou a elimináciou medveďov s už nenávratne zmeneným správaním, ktoré ŠOP SR realizuje prostredníctvom činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Foto: CHKO Poľana Stavanisko- projektil

Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Ochrana prírody Rezort MŽP SR