Preskočit na obsah

Topoľčany začínajú so zberom a zhodnocovaním kuchynského odpadu

23.09 2019, TASR

Topoľčany, 20. septembra – Mesto Topoľčany začína so zberom a zhodnocovaním kuchynského odpadu ako jedna z prvých samospráv na Slovensku. Novinka sa zatiaľ dotýka iba rodinných domov, do ktorých mesto distribuovalo desaťlitrové uzatvárateľné nádoby na kuchynský odpad.


„Prvýkrát budeme naplnené vedrá zbierať a vymieňať za prázdne nádoby v utorok 24. septembra,“ informovalo vedenie mesta. Nový druh separovaného odpadu bude využívaný na výrobu kompostu. Ten si môžu záujemcovia zadarmo prevziať na zbernom dvore. Od zavedenia novej služby si samospráva sľubuje zníženie množstva komunálneho odpadu.

Zvoz a spracovanie kuchynského odpadu budú zabezpečovať Mestské služby Topoľčany, s  r. o. Nádoby na kuchynský odpad spolu s informačným letákom boli distribuované do každého rodinného domu na území mesta Topoľčany, ale aj do jeho mestských častí Malé a Veľké Bedzany. V určený deň vývozu obyvatelia domov nádobu naplnenú kuchynským odpadom vyložia ku zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad. Pri zbere bude táto nádoba vymenená za prázdnu čistú nádobu. „Nádoby musia byť zatvorené, aby sa k ich obsahu nedostali hlodavce, iné živočíchy a verejnosť,“ upozorňuje samospráva. Vývoz kuchynského odpadu plánuje mesto v skúšobnej prevádzke raz za týždeň. Ak by sa tento interval neosvedčil, bude harmonogram vývozu upravený. Zavedenie zvozu kuchynského odpadu z rodinných domov nemá vplyv na úpravu poplatku za komunálny odpad.

Kuchynský odpad tvorí podstatnú časť odpadu, ktorý ľudia vynášajú do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Povinnosť zaviesť triedený zber pre kuchynský a reštauračný odpad platí pre obce od 1. januára 2016. V roku 2016 podalo mesto Topoľčany na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola schválená v roku 2017. O rok neskôr mesto vybudovalo rozšírenie kompostárne - úpravou a doplnením stavebnej časti kompostárne a modernizáciou strojov a mechanizmov o  kompostovanie kuchynských odpadov. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady