Preskočit na obsah

Tip na výlet: Muránska planina

22.08 2006, Enviroportal

Tip na výlet: Muránska planina

Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie.
Na území NP Muránska planina ochranári evidujú viac ako 150 významnejších nesprístupnených jaskýň, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ale aj množstvo povrchových krasových javov, ako sú škrapy, krasové jamy, závrty, tiesňavy, skalné veže, bralá a pod. Najrozsiahleším jaskynným sytémom je Bobačka - 2 221 m dlhá výverová jaskyňa so sifónmi, podzemnými jazierkami a kvapľovou výzdobou. Unikátom je celoročne zaľadnená jaskyňa Ľadová jama na Muráni. Leží v katastrálnom území obce Muráň v okrese Revúca a má rozlohu asi 0,25 ha. Predstavuje asi 30 m hlbokú krasovú jamu s trvalou ľadovou výplňou. Puklinou na jej dne ďalej pokračuje úzky jaskynný priestor ďalej do podzemia. Predstavuje významné chránené nalezisko vyhlásené v roce 1965 z dôvodu ochrany vzácnych reliktných spoločenstiev pôdnej fauny.

Návštevníkov Muránskej planiny poteší aj príroda bohatá na vzácne a málo pozmenené spoločenstvá rastlín a živočíchov s viacerými reliktnými a endemickými druhmi. Rastie tu viac ako 90 chránených druhov, 35 endemitov a subendemitov a niekoľko reliktov. Najznámejší je miestny paleoendemit lykovec muránsky. Na obmedzenej ploche rastie vzácna valdštajnka trojlistá Magicova. Domov tu majú medveď, vlk, rys, mačka divá, vydra, ale i orol skalný a orol krikľavý, sokol rároh, výr skalný, strnádka cia. V jaskyniach žije viacero druhov netopierov.

Zvláštnosťou Muránskej planiny je miestny chov polodivokých koní. V súčasnosti sa celkový počet chovaných koní pohybuje okolo 300 kusov. Cieľom chovu norika muránskeho typu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve, ochrane poľovných revírov, agroturistike, hipoterapii a produkcia plemenných žrebcov. Okrem ostatných pozitívnych dopadov predstavujú kone významný estetický a krajinotvorný prvok.

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky