Preskočit na obsah

Tip na výlet: Arborétum Mlyňany

25.08 2006, Enviroportal

Tip na výlet: Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany je unikátny parkom, ktorý sa nachádza na pomedzí katastrov obcí Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Táto Zelená živá mapa sveta už vyše storočie prináša jeho návštevníkom i zveľaďovateľom radosť z krásy i úžitok z poznania.
Dnes sa v Arboréte Mlyňany na ploche 67 hektárov nachádza vyše 2 300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín, ktoré majú svoj pôvod v rôznych klimaticky odlišných častiach sveta. Celý park je rozdelený do expozícií podľa oblastí sveta napr. Východná a Stredná Ázia, Kaukaz, Ďaleký Východ, Kórea, Severná Amerika. V každej časti sú dreviny a prostredie upravené spôsobom typickým pre príslušnú oblasť. K najkrajším častiam parku patrí Starý park, kde sú vysadené stálozelené dreviny. Prostredie pre oddych poskytujú pestrofarebné skupiny rododendrónov a azaliek.
Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín sa arborétum radí k najväčším v strednej Európe.

Architektonickú dominantu od r. 1951 chráneného areálu arboréta tvorí romantický kaštieľ staviteľa Guttmanna z r. 1894 s typickou vežou, ktorá pribudla v r. 1905. Neoklasicistická stavba kaštieľa je dvojpodlažná s nepravidelným zložitým pôdorysom. Zvláštnosťou kaštieľa je romantická brána do zadného dvora, ktorej každý kameň je privezený z iného slovenského lomu.

Arborétum založil v roku 1892 gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, vzdelaný a vášnivý cestovateľ a milovník cudzokrajnej flóry, predovšetkým stálozelených drevín.

Prvé výsadby sa uskutočnili v bezprostrednej blízkosti kaštieľa v roku 1894. Po dobudovaní kaštieľa vznikol v jeho blízkosti systém terás vytvárajúcich vhodné stanovište pre svetlomilné a suchomilné druhy, ktoré na jeseň veľmi dobre vyzrievajú a netrpia toľko mrazom.
V roku 1901 sa podstatne rozšíril sortiment stálozelených druhov. Najväčšiu intenzitu dosiahli dodávky sempervirentov v rokoch 1905 - 1910, keď bol vysadený základný sortiment druhov. V roku 1955 sa začalo s introdukciou cudzokrajných drevín do Arboréta predovšetkým formou spolupráce a bezplatnej výmeny semien medzi botanickými záhradami a arborétami na celom svete. Ďalším významným zdrojom získavania biologického materiálu sú expedície do prirodzených oblastí rozšírenia. Ozdobou arboréta sa stalo aj novovybudované rozárium.

Návštevníci arboréta si môžu vybrať 3 trasy náučných chodníkov - Náučný chodník Ambrózyho parkom a východoázijskou dendroflórou, Náučný chodník severoamerickou dendroflórou alebo Náučný chodník slovenskou dendroflórou.

Arborétum sa po vojne stalo samostatným vedeckým ústavom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Neskôr v r. 1953 prebrala Arborétum Slovenská akadémia vied, ktorá ho spravuje až doteraz.


Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky