THINGS+

08.03 2019,

Projekte THINGS+ sa venuje servisným inováciám , v rámci projektu bola spustená výzva na prihlasovanie sa do bezplatného tréningového programu, ktorý pomáha firmám inovovať ich existujúci podnikateľský model.

Servitizácia alebo servisná inovácia je jedným z biznis modelov obehovej ekonomiky, najvyšším stupňom servitizácie je ponechanie vlastníctva v rukách výrobcu a ponúkanie služby namiesto výrobku (product as service), čím sa zvyšuje kvalita použitých vstupných materiálov vo výrobe, kladie sa dôraz na dlho trvácnosť a opraviteľnosť výrobkov. Preto si myslíme, že je téma servitizácie vhodným obsahom do portálu.
 
Cieľom projektu je zavádzanie servisných inovácií najmä v malých a stredných podnikoch výrobného charakteru v regióne Strednej Európy. Mikro, malým a stredným podnikom poskytujeme možnosť zapojiť sa do série tréningov a konzultácií na tému servitizácie, ktoré budú vedené vyškoleným odborníkom na zavádzanie metodológie na inováciu služieb. Zapojeným podnikom tak pomôžeme aplikovať servisnú inováciu do ich biznis plánu. Účasť na pilotnej akcii projektu je bezplatná, vyžaduje sa však registrácia pod týmto linkom. Termín na prihlasovanie trvá do 22. marca 2019.
 
Všetky potrebné informácie o projekte a výzve pre podnikateľov nájdete tu: http://bit.ly/VyzvaTHINGSplus
 
V ČOM SPOČÍVA VÝHODA SERVITIZOVANEJ PONUKY
Pre zákazníkov vytvárajú servitizované produkty pridanú hodnotu, ktorú dostanú za svoje peniaze. Servitizovaná ponuka často vyústi do naviazania nového ako aj pevnejšieho vzťahu so zákazníkom, prístupu na nové trhy, stabilnejšieho toku príjmov a konkurenčnej výhody.
 
ČO JE TO SERVITIZÁCIA
Pojem servisná inovácia alebo servitizácia znamená vytváranie doplnkových služieb, ktoré sa nabaľujú na existujúce produkty. Firmám to môže priniesť dodatočný príjem a veľmi často aj nových zákazníkov.

Viac informácií: leták
Zdroj: SBA

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Zelené hospodárstvo