Preskočit na obsah

Takmer dve tretiny Slovákov uvádzajú, že vojna na Ukrajine a vysoké ceny energií by mali urýchliť zelenú transformáciu

27.10 2022, Enviroportal

Po namáhavom roku, kedy invázia Ruska na Ukrajinu vyvolala súčasnú energetickú krízu a urýchlila infláciu v celej Európe, a extrémne leto sa podpísalo pod rekordné vlny horúčav a súch, si Slováci ešte viac uvedomili vplyv zmeny klímy a potrebu konať.

Európska investičná banka (EIB), ako úverové rameno Európskej únie a najväčší mnohostranný veriteľ v prípade projektov zameraných na opatrenia v oblasti klímy na svete, zverejnila výsledky posledného každoročného prieskumu o klíme vykonaného v auguste 2022. Okrem iného z prieskumu vyplýva:

  • 63 % sa domnieva, že ruská invázia na Ukrajinu a jej dôsledky by mali byť podnetom k urýchleniu zelenej transformácie,
  • 82 % uvádza, že ak v nasledujúcich rokoch drasticky neznížime našu spotrebu energie a tovarov, budeme čeliť svetovej katastrofe,
  • 64 % v prospech výrazného zdanenia vysoko znečisťujúcich tovarov a služieb, ako napríklad športovo-úžitkových vozidiel a  leteckej dopravy,
  • 58 % v prospech indexovania cien energií na úroveň spotreby na domácnosť: čím viac spotrebuješ, tým drahšia energia bude.

Povedomie o zmene klímy a naliehavosť

Zatiaľ čo Covid-19 bol v minulom roku pre Slovákov výzvou číslo jedna, ktorej čelili, teraz dominujú obavy z rastúcich životných nákladov, pričom 61 % to uvádza ako ich hlavnú obavu – v porovnaní so 36 % vo zvyšku EÚ.

Popritom 80 % Slovákov uvádza, že už teraz pociťujú účinky zmeny klímy v ich každodennom živote.

Čo sa týka riešenia energetickej a klimatickej krízy, 82 % sa domnieva, že ak v nasledujúcich rokoch drasticky neznížime našu spotrebu energie a tovarov, budeme čeliť svetovej katastrofe. Zároveň 88 % si myslí, že vláda nekoná dostatočne rýchlo a iba 30 % si myslí, že Slovensku sa podarí podstatne znížiť svoje uhlíkové emisie do roku 2030.

Vojna na Ukrajine a zelená transformácia

Takmer dve tretiny Slovákov (63 %) sa domnievajú, že vojna na Ukrajine a jej dôsledky na cenu ropy a plynu by mali byť podnetom k urýchleniu zelenej transformácie (približuje sa to európskemu priemeru 66 %). Poznamenávame, že prieskum bol vykonaný v auguste tohto roku a že názory verejnosti na túto tému sa môžu rýchlo vyvíjať.

prieskum EIB o klíme 1

Boj proti zmene klímy a riešenie vysokých cien energií

V oblasti znižovania spotreby energie považujú Slováci za prioritu výrazné zdanenie vysoko znečisťujúcich tovarov a služieb, ako napríklad športovo-úžitkových vozidiel a leteckej dopravy (64 %). Takisto podporujú aj indexovanie cien energií na úroveň spotreby na domácnosť (58 %).

Ak by si Slováci mali túto zimu znížiť teplotu v dome, iba 16 % z nich by prijalo zníženie na 19° C, čo je oficiálne odporúčanie (-12 bodov oproti európskemu priemeru 28 %). Popritom 25 % Slovákov uvádza, že už teraz si nemôžu dovoliť riadne vykurovať svoje domy.

prieskum EIB o klíme 2

Napokon, čo sa týka riešenia vysokých cien energií, Slováci sa domnievajú, že v krátkodobom horizonte by mala vláda zastropovať alebo regulovať ceny plynu, ropy a uhlia (37 %). Iné opatrenia sa netešia takej popularite, ako napríklad rozdávanie energošekov (10 %).

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová uviedla: „V predstihu pred klimatickou konferenciou COP27 naznačujú výstupy z prieskumu EIB o klíme v roku 2022, že Slováci veria, že zrýchlenie v oblasti obnoviteľných zdrojov energií je pri riešení globálnej energetickej a klimatickej krízy prioritou. V EIB už niekoľko rokov podporujeme investície do inovatívnych čistých zdrojov energie, ako sú veterné farmy a energeticky efektívnejšie sociálne bývanie. Sme pripravení využiť celú škálu našich poradenských a finančných nástrojov na podporu Slovenska v spravodlivej zelenej energetickej transformácii, ktorá nikoho neopomenie.

Prieskum EIB o klíme

Európska investičná banka spustila piate vydanie prieskumu EIB o klíme, ktorý je dôsledným zhodnotením toho, ako ľudia zmýšľajú o zmene klímy. Cieľom piateho vydania prieskumu EIB o klíme, ktorý bol zrealizovaný v spolupráci s firmou BVA zameriavajúcou sa na výskum trhu, bolo vniesť do širšej diskusie postoje a očakávania z pohľadu opatrení v oblasti klímy. Do prieskumu sa v auguste 2022 zapojilo viac než 28 000 respondentov s reprezentatívnym panelom ľudí vo veku 15 rokov pre každú z 30 dopytovaných krajín.

Zdroj: Európska investičná banka (EIB)

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Klimatická zmena