SVP: Voda v Demänovskej doline aktuálne plní limity pre pitnú vodu

14.10 2020, TASR

Bratislava, 13. októbra - Voda v Demänovskej doline v oblasti fyzikálno-chemických a hydrobiologických ukazovateľov aktuálne plní limitné hodnoty pre pitnú vodu. Zodpovedá kategórii A1, čo je najvyšší štandard pre kvalitnú vodu. Vyplýva to výsledkov kontroly, ktorú 5. októbra urobil Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

,,Hodnoty pre upraviteľnosť v kategórii A1 boli mierne prekročené v mikrobiologických ukazovateľoch kultivovateľné mikroorganizmy a termotolerantné koliformné baktérie. Napriek týmto prekročeniam možno všetky mikrobiologické ukazovatele aktuálne považovať za nízke," tvrdí Bocák.

Hodnoty podľa hovorcu zodpovedajú skutočnosti, že prírodné prostredie nie je z mikrobiologického hľadiska sterilné. Prebiehajú v ňom prirodzené mikrobiologické procesy a vyskytujú sa v ňom živočíchy, ktoré prispievajú k mikrobiologickému znečisteniu.

,,Monitorovanie v tejto lokalite sa bude naďalej vykonávať v rozsahu jedenkrát mesačne. Podľa potreby sa frekvencia monitorovania môže upraviť," deklaroval Bocák.

SVP pravidelne monitoruje kvalitu povrchovej vody vodného toku Demänovka v lokalite Demänovská dolina, ako aj jej prítokov Zadná voda, Otupianka a Priečna voda. Vykonáva sa na základe monitorovania vodárenských tokov v rámci prebiehajúceho europrojektu "Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2016 - 2020".

V prameni v Demänovskej doline sa mal podľa občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu nachádzať fekálny odpad. Združeniu to potvrdila analýza vody, ktorú si nechalo urobiť. Do prameňa, ktorý vyteká z jaskyne a mal by byť podľa aktivistov úplne čistý, sa dostávajú splašky zo žúmp alebo zle tesniacej kanalizácie. Z prameňa sa čerpá pitná voda aj pre veľkú časť Liptova.

Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) vtedy uviedla, že informácie o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Vyvieranie boli nepravdivé a zavádzajúce. Spoločnosť ubezpečila, že kvalita pitnej vody z verejného vodovodu LVS bola pod kontrolou a pre spotrebiteľov bezpečná. Tvrdenia OZ Za našu vodu považovala za zavádzajúce. Vodári zdôraznili, že rozbor vody, ktorý združenie prezentovalo, bol interpretovaný klamlivo.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda Zdravie a ŽP