Svetový deň mokradí oslávime súťažami a ekovýchovnými programami

01.02 2016,

K oslavám Svetového dňa mokradí (2. február)  sa pripoja aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátna ochrana prírody SR a  Slovenská agentúra životného prostredia.


Osloviť najmladšiu generáciu a priblížiť jej tému mokradí chcú prostredníctvom súťaže, výučbových programov, prednáškami, besedami, premietaním filmov, interaktívnymi hrami,  či tvorivými dielňami. Slovenská agentúra životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa mokradí vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl EnvirOtázniky a v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR pripravila aj interaktívny program pre žiakov základných škôl v Banskej Bystrici.  Výučbovým programom, ktorého súčasťou bude tematická prednáška, premietanie filmu a ekohry, sa pokúsia zaujať žiakov základných škôl, zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR aj prostredníctvom svojich organizačných útvarov - správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálnych centier ochrany prírody v rôznych regiónoch Slovenska.
Mokrade poskytujú prostredie pre život obrovskému množstvu živočíchov a rastlín, ochraňujú naše pobrežia, fungujú ako prírodné špongie v prípade povodní a ukladaním oxidu uhličitého regulujú klimatickú zmenu. Od existencie vôd a mokradí sú priamo závislé aj niektoré činnosti ako sú rybolov, pestovanie ryže, doprava, cestovný ruch či zásobovanie vodou. Práve na túto oblasť budú preto zamerané tohtoročné podujatia organizované pri príležitosti Svetového dňa mokradí pod heslom „Mokrade poskytujú živobytie viac ako jednej miliarde ľudí na celom svete!“.

Svetovým dňom mokradí si 2. februára pripomenieme podpis Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známeho aj ako Ramsarská konvencia (podpísaná 2. februára 1971).
 
Sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil v tomto roku súťaž Fotografia Svetového dňa mokradí. Zapojiť sa do nej môže (od 2. februára až do 3. marca) mládež (od 15 do 24 rokov) so snímkami, ktoré zobrazujú ľudí, využívajúcich mokraď pre svoje živobytie. Hlavnou cenou súťaže je letenka do mokraďovej destinácie podľa výberu výhercu.

Viac informácií:  Podujatia, Foto súťaž

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni