Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Súťaž Zelený Merkúr vstupuje do 4. ročníka

15.11 2023, Enviroportal

Po predchádzajúcich úspešných troch ročníkoch Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK a s Banskobystrickým samosprávnym krajom ďalší ročník súťaže ZELENÝ MERKÚR.

Súťaž sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.Cena Zelený Merkúr.

Účastníkmi sa môžu stať organizácie, najmä malé a stredné podniky, ktoré rozvíjajú svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.

Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

Súťaž sa vyhlasuje raz za dva roky, pričom nominácia účastníkov je bezplatná.

Záujemcovia majú možnosť odoslať prihlášky do 29. 02. 2024.

Jednotlivé kritériá a bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže. 

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Mestské a vidiecke ŽP